Tiếng Anh lớp 8 Mới Unit 10: Communication - Giao Tiếp

Communication trang 43 Unit 10 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới


Ngân hàng ý tưởng. Làm theo nhóm. Mỗi sự phá hỏng giao tiếp được đề cập trong phần 1, nghĩ về ý tưởng công nghệ tương lai mà sẽ giúp tránh nó. Chia sẻ ý của em với lớp

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Match the following possible reasons for communication breakdown with the examples. Can you add in some more reasons and examples?

(Nối những lý do sau cho sự phá vỡ giao tiếp với ví dụ. Em có thể thêm hơn những lý do và ví dụ không?)

Lời giải chi tiết:

1  - A

Tạm dịch: Người phụ nữ: Nếu bạn đi xuống hành lang, bạn sẽ thấy một dấu hiệu nói rằng “Entrée”...

               Người đàn ông: “Entrée có nghĩa là gì? Tôi e là tôi không hiểu.

2 -  B

Tạm dịch: Ở Thụy Điển người ta gọi nhau bằng tên và điều này không có nghĩa là thiếu tôn trọng.

3 -  C

Tạm dịch: Tôi không thể liên hệ anh ấy bằng điện thoại - dấu hiệu mạng lưới ở đây quá yếu.

4 -  C

Tạm dịch: Chúng ta không nghe từ anh ấy. Nó mất vài tuần cho thư đến khu vực đó.

5 -  A

Tạm dịch: Anh ấy đang ghi gì ở đây vậy? Tôi không hiểu ghi chú này.

6 -  B

Tạm dịch: Trong vài quốc gia, hoa hồng vàng có nghĩa là hạnh phúc và tình bạn, nhưng ở Nga, nếu bạn gửi ai đó                   hoa hồng vàng nó có nghĩa là sự chia cắt.

Bài 2

Task 2. If you don't understand body language communication breakdown may happen. Match the body language with the meaning. Add more examples if you can.

(Nếu em không hiểu ngôn ngữ cơ thể, việc phá hỏng giao tiếp có thể xảy ra. Nối ngôn ngữ cơ thể với ý nghĩa. Thêm vài ví dụ nếu em cần.)

Lời giải chi tiết:

1  - c

Tạm dịch: Bạn nhún vai. - “Tôi không biết”.

2  - a

Tạm dịch: Tay bạn đặt trên hông. — “Tôi giận”.

3  - e

Tạm dịch: Bạn liếc vào đồng hồ. - “Xin lỗi, tôi cần đi bây giờ”.

4  - b

Tạm dịch: Bạn cười lớn. — “Tôi hạnh phúc”.

5  - d

Tạm dịch: Bạn đưa cổ tay lên - “Thật tuyệt! Mình rất hào hứng”.

Bài 3

Task 3. Using abbreviation for online chatting and texting is not always easy to understand. Can you decode the following sentences written in texting/ chatting style without looking at cues?

(Sử dụng từ viết tắt cho trò chuyện trực tuyến và nhắn tin không phải là dễ để hiểu. Em có thể giải mã những câu sau đây được nhắn tin/ trò chuyện mà không nhìn vào gợi ý không?)

Lời giải chi tiết:

1. Where are you? We are at Lotte on the second floor.

Tạm dịch: Bạn ở đâu? Chúng mình ở Lotte tầng 2.

2. I’ll be 5 minutes late.

Tạm dịch: See you soon.Mình sẽ trễ 5 phút. Gặp cậu sớm.

3. Do you want to see a mivie this weekend?

Tạm dịch: Bạn có muốn xem phim cuối tuần này không?

4. Please call me right back.

Tạm dịch: Thanks.Vui lòng gọi lại tôi. Cảm ơn.

5. Hi! What are you doing tonight?

Tạm dịch: Xin chào! Bạn sẽ làm gì tối nay?

6. Did you see it? Laugh out loud!

Tạm dịch: Bạn có thấy nó không? Mắc cười ghê!

Bài 4

Task 4. Ideas Bank. Work in groups. For each communication brackdown mentioned in 1, think of a future technology idea that will help avoid it. Share your ideas with the class.

(Ngân hàng ý tưởng. Làm theo nhóm. Mỗi sự phá hỏng giao tiếp được đề cập trong phần 1, nghĩ về ý tưởng công nghệ tương lai mà sẽ giúp tránh nó. Chia sẻ ý của em với lớp.)

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch:

Rào cản ngôn ngữ

Chúng ta sẽ sử dụng một ứng dụng trên một điện thoại thông minh để tự động dịch những gì chúng ta đang nói thành ngôn ngữ của người nghe. 

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.4 trên 185 phiếu

Các bài liên quan:

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2021-2022, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài