Tiếng Anh lớp 8 Mới Unit 9: Natural Disasters - Thảm họa thiên nhiên

Project trang 35 Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới


Có những hoạt động nhằm mục đích cung cấp sự trợ giúp cho những nạn nhân của những thảm họa thiên nhiên. Viết một cụm từ để miêu tả mỗi bức hình.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. These are activities aiming to provide aid for victims of natural disasters. Write a phrase to describe each picture.

(Có những hoạt động nhằm mục đích cung cấp sự trợ giúp cho những nạn nhân của những thảm họa thiên nhiên. Viết một cụm từ để miêu tả mỗi bức hình.)

Lời giải chi tiết:

1. providing food, medical aid supplies

Tạm dịch: cung cấp thực phẩm, thiết bị trợ cấp y tế

2. clearing up debris

Tạm dịch: dọn dẹp mảnh vụn

3. freeing trapped people

Tạm dịch: giải phóng người bị kẹt

4. setting up temporary accommodation for the victims of a disaster

Tạm dịch: lập chỗ ở tạm thời cho những nạn nhân của một thảm họa

5. repairing houses/ buildings

Tạm dịch: sửa chữa nhà cửa / tòa nhà

6. evacuating the village /town... to a safe placedi

Tạm dịch: tản làng đến nơi an toàn

Bài 2

Task 2. Work in groups. Imagine you are members of a volunteer team who are going to provide aid for the victims of a natural disaster. Work out a plan for your team.

(Làm theo nhóm, tưởng tượng em là thành viên của đội tình nguyện mà sẽ cung cấp sự trợ giúp cho những nạn nhân của một thảm họa thiên nhiên. Vạch ra kế hoạch cho đội em.)

Bài 3

Task 3. Share your plan with other groups. Vote for the best plan.

(Chia sẻ kế hoạch của em với các nhóm. Bầu ra kế hoạch hay nhất.)Bình chọn:
3.5 trên 60 phiếu

Các bài liên quan:

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.


Gửi bài