Tiếng Anh lớp 8 Mới Unit 11: Science And Technology - Khoa học và công nghệ

Communication trang 53 Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới


Làm theo cặp. Một trong các bạn là một người tường thuật, một người khác là Tim-Berners-Lee. Đóng vai. sử dụng thông tin được cho

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Match the inventors in A with their inventions in B.

(Nối những nhà phát minh trong phần A với những phát minh của họ trong phần B.)

Lời giải chi tiết:

1 - g

Tạm dịch: Thomas Edison - cái bóng đèn

2 - d

Tạm dịch: Sir Alexander Fleming - 1 trong 1 nhóm kháng sinh thu được từ nấm penicilium

3 - a

Tạm dịch: Alexander Graham Bell - điện thoại bàn

4 - f

Tạm dịch: anh em nhà The Wright - máy bay

5 - b

Tạm dịch: James Watt - động cơ hơi nước

6 - c

Tạm dịch: Mark Zuckerberg - mạng xã hội Facebook

7 - e

Tạm dịch: Tim Berners-Lee - Mạng xã hội toàn cầu

Bài 2

Task 2. Work in groups. Discuss the question: Which invention is more useful?

(Làm việc theo nhóm. Thảo luận câu hỏi: Phát minh nào hữu hơn?)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

A: Phát minh máy bay rất quan trọng bởi vì nó đã thay đổi cách mà người đi du lịch và trao đổi hàng hóa khắp thế giới.

B: Bạn nói đúng, nhưng mình nghĩ phát minh thuốc kháng sinh penicillin hữu ích hơn bởi vì nó cứu được nhiều mạng sống.

Bài 3

Task 3. a. Ha had an interesting dream last night in which she met and interviewed Alexander Graham Bell, the inventor of the telephone.

(Hà có một giấc mơ thú vị vào tối hôm qua mà trong đó có đã gặp và phỏng vấn Alexander Graham Bell, một nhà phát điện thoại.)

b. Two days later, Ha told her friend what Alexander Bell said. Now report what Ha told her friend, using reported speech.

(Hai ngày sau, Hà nói với bạn cô ấy những gì mà Alexander Bell đã nói. Bây giờ báo cáo những gì Hà nói với bạn cô ấy, sử dụng câu tường thuật.)


Lời giải chi tiết:

a. 

Tạm dịch:

Hà: Ông được sinh ra ở đâu và khi nào?

Bell: Tôi sinh năm 1847 ở Scotland.

Hà: Và ông đã đi học ở Scotland phải không?

Bell: Đúng vậy, tôi đã đi học ở trường Hoàng Gia.

Hà: Ông thích nhất môn nào?

Bell: Tôi luôn thích khoa học, đặc biệt là sinh học.

Hà: Ông đã đi học đại học phải không?

Bell: Đúng vậy, tôi đã đi học đại học Ediburgh và sau đó Đại học Luân Đòa.

Hà: Và ông đã làm gì sau đó?

Bell: Tôi đã dạy người câm điếc ở Boston, Mỹ.

Hà: Ông đã phát minh ra điện thoại khi nào?

Bell: À, tôi đã phát minh ra điện thoại tình cờ vào năm 1876 khi tôi gây ra lỗi khi làm một thí nghiệm...

Hà: Thật thú vị!

b. 

He said to me that he was born in 1847 in Scotland.

  Tạm dịch: Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy sinh năm 1847 ở Scotland.

He told me that he always liked sciences, especially biology.

  Tạm dịch: Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy luôn thích khoa học, đặc biệt là sinh học 

He told me that he had taught the deaf-mute in Boston, USA.

  Tạm dịch: Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy đã dạy người câm điếc ở Boston, Mỹ.

He said to me that he had invented the telephone by chance in 1876.

  Tạm dịch: Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy tôi đã phát minh ra điện thoại tình cờ vào năm 1876.

Bài 4

Task 4. Work in pairs. One of you is a reporter, and the other is Tim Berners-Lee. Role-play, using the information given.

(Làm theo cặp. Một trong các bạn là một người tường thuật, một người khác là Tim-Berners-Lee. Đóng vai. sử dụng thông tin được cho.)

Lời giải chi tiết:

He said that he was born on 8 June 1955 in London.

Tạm dịch: Ông ấy nói rằng ông ấy sinh ngày 8 thảng 6 năm 1955 tại Luân Đôn.

He told me that he studied in Oxford University from 1973 to 1976.

Tạm dịch: Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy đã học tại Đại học Oxford từ năm 1973 đến 1976.

He told me that he joined company called D.G. Nash in 1978.

Tạm dịch: Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy đã tham gia vào công tỵ được gọi là D.G. Nash vào năm 1978.

He told me that he built first Web browser in 1990.

Tạm dịch: Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy đã xây dựng trình duyệt Web đầu tiên vào năm 1990.

He told me that he put online the first website on 6 August 1991.

Tạm dịch: Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy đã đưa trực tuyến trang Web đầu tiên vào ngày 6 tháng 8 năm 1991.

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.3 trên 206 phiếu

Các bài liên quan:

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2021-2022, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài