Project - trang 47 Unit 9 SGK Tiếng Anh 10 mới


Tổng hợp bài tập phần Project - trang 47 Unit 9 SGK Tiếng Anh 10 mới.

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Video hướng dẫn giải

1. Imagine the area in which your school is located has suffered from environmental pollution. Work in groups.

(Tưởng tượng một khu vực trong đó trường em nằm ở khu vực đó đã chịu ô nhiễm môi trường. Làm theo nhóm.)

– Discuss one type of pollution and its causes and effects on the natural environment and the health of the local people.

– Find some pictures/photos to illustrate the pollution problem.

– Write some practical advice on how to reduce this type of pollution.

Tạm dịch:

-   Thảo luận một loại ô nhiễm và nguyên nhân, và tác động của nó lên môi trường tự nhiên và sức khỏe của người dân địa phương.

-   Tìm vài bức tranh/ hình ảnh để minh họa uấn đề ô nhiễm.

-   Viết ra vài lời khuyên về cách giảm loại ô nhiễm này.

 

Lời giải chi tiết:

Air pollution is becoming one of the biggest problems in Hanoi. Emissions and exhaust fumes from factories and vehicles cause air pollution. It is negatively affecting our lives in many ways, therefore, we should take a step to reduce the risks. We can take public transport instead of driving, cut down on energy use, plant more trees as well as try to recycle as much as possible.

 (Ô nhiễm không khí là một trong những vấn đề lớn tại Hà Nội. Các khí thải từ phương tiện và nhà máy gây nên ô nhiễm không khí. Nó đang ảnh hưởng một cách tiêu cực lên cuộc sống của chúng ta vì vậy chúng ta cần làm mọi cách để giảm thiểu rủi ro. Chúng ta có thể đi phương tiện công cộng thay vì lái xe, cắt giảm việc sử dụng năng lượng, trồng thêm cây xanh cũng như là tái chế nhiều nhất có thể)

 

Câu 2

Video hướng dẫn giải

2. Prepare and give a presentation to your class.

(Chuẩn bị và thuyết trình trước lớp)

 

Lời giải chi tiết:

Hi everyone, today I am going to present to you the air pollution in Ha Noi. Ha Noi is now facing a severe air pollution due to gases from personal vehicles and from industrial factories. People here are now suffering from deadly diseases like lung cancer and problems of respiration. The trees which are being cut down for building highway have also contributed to the issue.

So what we can do to reduce it? We had better use public transportation as usually as possible. In addition, trees should be planted around the city and the government should also limit the number of vehicle moving inside the city.

Do you have any other special ideas?

Thanks for listening!

Tạm dịch:

Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ trình bày với các bạn về tình trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội. Hà Nội hiện đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng do khí thải từ các phương tiện giao thông cá nhân và từ các nhà máy công nghiệp. Người dân ở đây hiện đang mắc những căn bệnh chết người như ung thư phổi và các vấn đề về hô hấp. Cây xang đang bị chặt để xây dựng đường cao tốc cũng góp phần vào vấn đề này.

Vậy chúng ta có thể làm gì để giảm bớt nó? Tốt hơn hết chúng ta nên sử dụng phương tiện giao thông công cộng thường xuyên nhất có thể. Ngoài ra, nên trồng cây xanh xung quanh thành phố và chính phủ cũng nên hạn chế số lượng xe di chuyển trong thành phố.

Bạn có ý tưởng đặc biệt nào khác không?

Cảm ơn vì đã lắng nghe!

Loigiaihay.com

 

Bình chọn:
4.2 trên 13 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.