Đề thi học kì 1 mới nhất có lời giải

Bình chọn:
4.5 trên 139 phiếu
Đề số 1 - Đề kiểm tra giữa kì 1- Tiếng Anh 10 mới

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 1 - Đề kiểm tra giữa kì 1- Tiếng Anh 10 mới

Xem lời giải

Đề cương ôn tập bài tập học kì 1 môn Tiếng Anh 10 mới

Đề cương ôn tập các câu hỏi trắc nghiệm theo từng chủ điểm ngữ pháp sách giáo khoa Tiếng Anh 10 mới, giúp học sinh luyện tập và nắm chắc toàn bộ kiến thức đã học

Xem lời giải

Đề số 2 - Đề kiểm tra giữa kì 1- Tiếng Anh 10 mới

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 2 - Đề kiểm tra giữa kì 1- Tiếng Anh 10 mới

Xem lời giải

Đề thi kì 1 môn tiếng Anh lớp 10 năm 2020 - 2021 trường THPT Lương Văn Can

Giải chi tiết đề thi kì 1 môn tiếng Anh (chuyên) lớp 10 năm 2019 - 2020 trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề số 3 - Đề kiểm tra giữa kì 1- Tiếng Anh 10 mới

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 3 - Đề kiểm tra giữa kì 1- Tiếng Anh 10 mới

Xem lời giải

Đề số 4 - Đề kiểm tra giữa kì 1- Tiếng Anh 10 mới

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 4 - Đề kiểm tra giữa kì 1- Tiếng Anh 10 mới

Xem lời giải

Đề số 5 - Đề kiểm tra giữa kì 1- Tiếng Anh 10 mới

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 5 - Đề kiểm tra giữa kì 1- Tiếng Anh 10 mới

Xem lời giải

Đề số 6 - Đề kiểm tra giữa kì 1- Tiếng Anh 10 mới

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 6 - Đề kiểm tra giữa kì 1- Tiếng Anh 10 mới

Xem lời giải

Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 10 mới

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 1 - Tiếng Anh 10 mới

Xem lời giải

Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 10 mới

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 2 - Tiếng Anh 10 mới

Xem lời giải

Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 10 mới

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 3 - Tiếng Anh 10 mới

Xem lời giải

Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 10 mới

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 4 - Tiếng Anh 10 mới

Xem lời giải

Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 10 mới

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 5 - Tiếng Anh 10 mới

Xem lời giải

Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 10 mới

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 6 - Tiếng Anh 10 mới

Xem lời giải

Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 10 mới

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 7 - Tiếng Anh 10 mới

Xem lời giải

Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 10 mới

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 8 - Tiếng Anh 10 mới

Xem lời giải

Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 10 mới

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 9 - Tiếng Anh 10 mới

Xem lời giải

Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 - Tiếng Anh 10 mới

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 10 - Tiếng Anh 10 mới

Xem lời giải

Đề thi kì 1 môn tiếng Anh (chuyên) lớp 10 năm 2019 - 2020 trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

Giải chi tiết đề thi kì 1 môn tiếng Anh (chuyên) lớp 10 năm 2019 - 2020 trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi kì 1 môn tiếng Anh lớp 10 năm 2019 - 2020 Sở GD-ĐT Bắc Ninh

Giải chi tiết đề thi kì 1 môn tiếng Anh lớp 10 năm 2019 - 2020 Sở GD-ĐT Bắc Ninh với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất