Giải bài 7,8,9,10,11,12 trang 124 SBT Sinh học 7


Giải bài 7,8,9,10,11,12 trang 124 Sách bài tập Sinh học 7: Các đặc điểm thể hiện sự tiến hoá trong sinh sản ở động vật là

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 7

Các đặc điểm thể hiện sự tiến hoá trong sinh sản ở động vật là

A. từ thụ tinh ngoài tiến tới thụ tinh trong.

B. từ đẻ trứng tiến tới đẻ con, từ con sinh ra không được chăm sóc tiến tới con sinh ra được chăm sóc.

C. từ sự phát triển phôi có biến thái đến phát triển trực tiếp, từ phôi phát triển không có nhau thai đến có nhau thai.

D. cả A, B và C.

Phương pháp

Xem lý thuyết Tiến hóa về sinh sản

Lời giải:

Các đặc điểm thể hiện sự tiến hoá trong sinh sản ở động vật là

+ từ thụ tinh ngoài tiến tới thụ tinh trong.

+ từ đẻ trứng tiến tới đẻ con, từ con sinh ra không được chăm sóc tiến tới con sinh ra được chăm sóc.

+ từ sự phát triển phôi có biến thái đến phát triển trực tiếp, từ phôi phát triển không có nhau thai đến có nhau thai.

Chọn D

Câu 8

Lưỡng cư cổ bắt nguồn từ

A. cá vây chân cổ.            B. bò sát cổ.

C. chim cổ.                       D. thú cổ.

Phương pháp

Xem lý thuyết Cây phát sinh giới động vật

Lời giải:

Lưỡng cư cổ bắt nguồn từ cá vây chân cổ.                            

Chọn A

Câu 9

Bò sát cổ bắt nguồn từ

A. cá vây chân cổ.          B. lưỡng cư cổ.

C. chim cổ.                     D. thú cổ.

Phương pháp

Xem lý thuyết Cây phát sinh giới động vật

Lời giải:

Bò sát cổ bắt nguồn từ lưỡng cư cổ.

Chọn B

Câu10

Thú cổ bắt nguồn từ

A. cá vây chân cổ.           B. lưỡng cư cổ

C. chim cổ.                      D. bò sát cổ.

Phương pháp

Xem lý thuyết Cây phát sinh giới động vật

Lời giải:

Thú cổ bắt nguồn từ bò sát cổ.

Chọn D

Câu 11

Cây phát sinh giới Động vật có ý nghĩa

A. biết được có bao nhiêu loài được hình thành.

B. thấy được mức độ quan hệ họ hàng của các nhóm động vật với nhau. 

C. so sánh được nhánh nào có nhiều hoặc ít loài hơn nhánh khác.

D. cả B và C.

Phương pháp

Xem lý thuyết Cây phát sinh giới động vật

Lời giải:

Cây phát sinh giới Động vật có ý nghĩa:

+ thấy được mức độ quan hệ họ hàng của các nhóm động vật với nhau. 

+ so sánh được nhánh nào có nhiều hoặc ít loài hơn nhánh khác.

Chọn D

Câu 12

Chọn từ, cụm từ cho sẵn để điền vào chỗ trống trong các cảu sau cho phù hợp:

Trong quá trình tiến hoá của giới Động vật, đã có hiện tượng .........(1)......... cơ thể. Những dạng động vật .........(2)......... về sau càng có ..........(3).......... và phân hoá phức tạp, hoàn thiện hơn.

A. phức tạp hoá tổ chức cơ thể

B. xuất hiện

C. cấu tạo phức tạp

D. phân hoá

Phương pháp

Xem lý thuyết Sự tiến hóa của động vật

Lời giải:

1

2

3

A

B

C

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - B- Bài tập tự giải trang 123

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com.  Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Gửi bài