B- Bài tập tự giải trang 51

Bình chọn:
4.4 trên 76 phiếu
Bài 1 trang 51 SBT Sinh học 7

Giải bài 1 trang 51 SBT Sinh học 7: Cơ thể tôm sông chia làm mấy phần? Chức năng của mỗi phần là gì?

Xem lời giải

Bài 2 trang 51 SBT Sinh học 7

Giải bài 2 trang 51 SBT Sinh học 7: Tôm lột xác như thế nào và vì sao tôm phải lột xác?

Xem lời giải

Bài 3 trang 52 SBT Sinh học 7

Giải bài 3 trang 52 SBT Sinh học 7: Tại sao đến giáp xác thì hệ hô hấp mới phát triển? Hệ hô hấp ở tôm có cấu tạo như thế nào?

Xem lời giải

Bài 4 trang 52 SBT Sinh học 7

Giải bài 4 trang 52 SBT Sinh học 7: Mắt kép ở tôm nói riêng và ở chân khớp nói chung có cấu tạo và chức năng như thế nào?

Xem lời giải

Bài 5 trang 52 SBT Sinh học 7

Giải bài 5 trang 52 SBT Sinh học 7: Ghi nội dung thích hợp vào bảng so sánh giáp xác và hình nhện theo các gợi ý ở cột bên phải.

Xem lời giải

Bài 6 trang 52 SBT Sinh học 7

Giải bài 6 trang 52 SBT Sinh học 7: Cơ quan nào nằm ở phần đầu có cấu tạo khác nhau ở các sâu bọ khác nhau?

Xem lời giải

Bài 7 trang 52 SBT Sinh học 7

Giải bài 7 trang 52 SBT Sinh học 7: Hãy ghi nội dung thích hợp vào bảng so sánh sau để phân biệt sâu bọ với hình nhện theo các từ gợi ý ở cột phải.

Xem lời giải

Bài 8 trang 52 SBT Sinh học 7

Giải bài 8 trang 52 SBT Sinh học 7: Hãy nêu ý nghĩa thực tiễn của lớp Sâu bọ.

Xem lời giải

BT 1,2,3,4,5, trang 53 SBT Sinh học 7

Giải BT 1,2,3,4,5 trang 53 Sách bài tập Sinh học 7: Các đặc điểm đặc trưng của ngành Chân khớp là

Xem lời giải

BT 6,7,8,9,10 trang 53 SBT Sinh học 7

Giải BT 6,7,8,9,10 trang 53 Sách bài tập Sinh học 7: Vỏ tôm sông có đặc điểm

Xem lời giải

BT 11,12,13,14,15 trang 54 SBT Sinh học 7

Giải BT 11,12,13,14,15 trang 54 Sách bài tập Sinh học 7: Tuyến độc của nhện nằm ở

Xem lời giải

BT 16,17,18,19,20 trang 54 SBT Sinh học 7

Giải BT 16,17,18,19,20 trang 54 Sách bài tập Sinh học 7: Các phần cơ thể của sâu bọ là

Xem lời giải

BT 21,22,23,24,25,26 trang 55 SBT Sinh học 7

Giải BT 21,22,23,24,25,26 trang 55 Sách bài tập Sinh học 7: Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau .

Xem lời giải

Các chương, bài khác