LỚP THÚ ( LỚP CÓ VÚ)

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 105 SBT Sinh học 7

Giải bài 1 trang 105 Sách bài tập Sinh học 7: Hãy nêu đặc điểm đời sống và sinh sản của thỏ.

Xem lời giải

Bài 2 trang 105 SBT Sinh học 7

Giải bài 2 trang 105 Sách bài tập Sinh học 7: Hãy điền các thông tin phù hợp vào các ô trống trong bảng đặc điểm cấu tạo ngoài của thỏ thích nghi với đời sống và tập tính lẩn trốn kẻ thù

Xem lời giải

Bài 3 trang 106 SBT Sinh học 7

Giải bài 3 trang 106 Sách bài tập Sinh học 7: Nêu đặc điểm hệ cơ - xương của thỏ.

Xem lời giải

Bài 4 trang 106 SBT Sinh học 7

Giải bài 4 trang 106 Sách bài tập Sinh học 7: Hãy điền các thông tin phù hợp vào các ô trống trong bảng thành phần của các hệ cơ quan sau :

Xem lời giải

Bài 5 trang 107 SBT Sinh học 7

Giải bài 5 trang 107 Sách bài tập Sinh học 7: Nêu đặc điểm cấu tạo và tập tính thích nghi với đời sống của bộ Thú huyệt.

Xem lời giải

Bài 6 trang 107 SBT Sinh học 7

Giải bài 6 trang 107 Sách bài tập Sinh học 7: Nêu đặc điểm cấu tạo và tập tính thích nghi với đời sống của bộ Thú túi.

Xem lời giải

Bài 7 trang 108 SBT Sinh học 7

Giải bài 7 trang 108 Sách bài tập Sinh học 7: Trình bày đặc điểm cấu tạo của dơi thích nghi với đời sống bay.

Xem lời giải

Bài 8 trang 108 SBT Sinh học 7

Giải bài 8 trang 108 Sách bài tập Sinh học 7: Trình bày đặc điểm cấu tạo của cá voi thích nghi với đời sống ở nước.

Xem lời giải

Bài 9 trang 108 SBT Sinh học 7

Giải bài 9 trang 108 Sách bài tập Sinh học 7: Trình bày đặc điểm chung của thú móng guốc. Phân biệt thú guốc chẵn và thú guốc lẻ.

Xem lời giải

Bài 10 trang 108 SBT Sinh học 7

Giải bài 10 trang 108 Sách bài tập Sinh học 7: Trình bày đặc điểm chung của bộ Linh trưởng

Xem lời giải

Bài 11 trang 109 SBT Sinh học 7

Giải bài 11 trang 109 Sách bài tập Sinh học 7: Nêu đặc điểm chung của lớp Thú.

Xem lời giải

Bài 12 trang 110 SBT Sinh học 7

Giải bài 12 trang 110 Sách bài tập Sinh học 7: Tại sao nói thú phát triển đa dạng và thích nghi với nhiều môi trường sống khác nhau?

Xem lời giải

Bài 13 trang 110 SBT Sinh học 7

Giải bài 13 trang 110 Sách bài tập Sinh học 7: Nêu vai trò của lớp Thú đối với tự nhiên và đối với con người.

Xem lời giải

Bài 1 trang 111 SBT Sinh học 7

Giải bài 1 trang 111 Sách bài tập Sinh học 7: Tại sao nói sự sinh sản của thỏ tiến hóa hơn thằn lằn ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 111 SBT Sinh học 7

Giải bài 2 trang 111 Sách bài tập Sinh học 7: Hãy điền các thông tin phù hợp vào các ô trống trong bảng sau về so sánh đời sống cấu tạo ngoài của chim với thỏ.

Xem lời giải

Bài 3 trang 111 SBT Sinh học 7

Giải bài 3 trang 111 Sách bài tập Sinh học 7: Hãy điền các thông tin phù hợp vào ô trống trong bảng sau thể hiện sự tiến hoá nhất của lớp Thú so với các lớp động vật đã học

Xem lời giải

Bài 1,2,3,4,5 trang 112 SBT Sinh học 7

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 112 Sách bài tập Sinh học 7: Đời sống của thỏ có các đặc điểm là

Xem lời giải

Bài 6,7,8,9,10 trang 113 SBT Sinh học 7

Giải bài 6,7,8,9,10 trang 113 Sách bài tập Sinh học 7: Xương cột sống của thỏ có đoạn

Xem lời giải

Bài 11,12,13,14,15 trang 113 SBT Sinh học 7

Giải bài 11,12,13,14,15 trang 113 Sách bài tập Sinh học 7: Trong hệ tiêu hoá của thỏ, đặc điểm không có trong hệ tiêu hoá ở động vật ăn thịt là

Xem lời giải

Bài 16,17,18 trang 114 SBT Sinh học 7

Giải bài 16,17,18 trang 114 Sách bài tập Sinh học 7: Đặc điểm đặc trưng của bộ Móng guốc là

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất