B- Bài tập tự giải trang 33

Bình chọn:
4.5 trên 46 phiếu
Bài 1 trang 33 SBT Sinh học 7

Giải bài 1 trang 33 SBT Sinh học 7: Hãy lập bảng so sánh sán lông và sán lá gan để thấy môi trường ảnh hưởng đến cấu tạo cơ thể của chúng.

Xem lời giải

Bài 2 trang 33 SBT Sinh học 7

Giải bài 2 trang 33 SBT Sinh học 7: Đặc điểm nào chứng tỏ giun tròn cấu tạo cơ thể cao hơn giun dẹp?

Xem lời giải

Bài 3 trang 33 SBT Sinh học 7

Giải bài 3 trang 33 SBT Sinh học 7: Sự lây bệnh giun đũa ở người qua con đường nào? Vì sao trẻ em ở nước ta hay mắc bệnh giun đũa?

Xem lời giải

Bài 4 trang 33 SBT Sinh học 7

Giải bài 4 trang 33 SBT Sinh học 7: Cấu tạo ống tiêu hóa ở giun đất khác giun đũa như thế nào?

Xem lời giải

Bài 5 trang 33 SBT Sinh học 7

Giải bài 5 trang 33 SBT Sinh học 7: Ôxi khuếch tán vào cơ thể giun đốt như thế nào?

Xem lời giải

BT trắc nghiệm 1,2,3,4,5 trang 33 SBT Sinh học 7

Giải BT trắc nghiệm 1,2,3,4,5 trang 33 SBT Sinh học 7: Giun dẹp cấu tạo cơ thể có các lớp cơ chính

Xem lời giải

BT trắc nghiệm 6,7,8,9,10 trang 33,34 SBT Sinh học 7

Giải BT trắc nghiệm 6,7,8,9,10 trang 33,34 SBT Sinh học 7: Giun dẹp thường kí sinh ở

Xem lời giải

BT trắc nghiệm 11,12,13,14,15,16 trang 34 SBT Sinh học 7

Giải BT trắc nghiệm 11,12,13,14,15,16 trang 34 SBT Sinh học 7: Ấu trùng giun đũa khi xâm nhập vào cơ thể, theo máu đi qua

Xem lời giải

BT trắc nghiệm 17,18,19,20,21,22 trang 35, 36 SBT Sinh học 7

Giải BT trắc nghiệm 17,18,19,20,21,22 trang 35, 36 SBT Sinh học 7: Chỗ bắt đầu của chuỗi thần kinh bụng giun đất ở

Xem lời giải

Các chương, bài khác