Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 123 SBT Sinh học 7


Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 123 SBT Sinh học 7: Đặc điểm cơ bản để phân biệt động vật với thực vật là động vật

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đặc điểm cơ bản để phân biệt động vật với thực vật là động vật

A. có khả năng thụ tinh trong.

B. có khả năng bắt mồi.

C. có sự vận động và di chuyển.

D. có khả năng phản ứng với môi trường.

Phương pháp

Xem lý thuyết Các hình thức di chuyển

Lời giải:

Đặc điểm cơ bản để phân biệt động vật với thực vật là động vật là có sự vận động và di chuyển.

Chọn C

Câu 2

Trong sự phát triển của giới Động vật, sự hoàn chỉnh của cơ quan vận động, di chuyển là sự phức tạp hoá

A. từ chưa có chi đến thiếu chi rồi đủ chi phân hoá thành nhiều bộ phận.

B. từ chưa có chi đến có chi phân hoá thành nhiều bộ phận.

C. từ số chi chưa hoàn chỉnh đến đủ chi phân hoá thành nhiều bộ phận.

D. từ đủ chi tiến tới tiêu giảm một số chi để tiết kiệm năng lượng cho cơ thể.

Phương pháp

Xem lý thuyết Tiến hóa của cơ quan di chuyển

Lời giải:

Trong sự phát triển của giới Động vật, sự hoàn chỉnh của cơ quan vận động, di chuyển là sự phức tạp hóa từ chưa có chi đến có chi phân hoá thành nhiều bộ phận.

Chọn B

Câu 3

Thứ tự đúng thể hiện sự phức tạp dần về cấu tạo cơ quan hô hấp ở động vật là
A. tế bào chưa phân hoá —> trao đổi khí qua bề mặt cơ thể —> xuất hiện mang, hình thành ống khí —> xuất hiện phổi.

B. trao đổi khí qua bề mặt cơ thể —> xuất hiện mang, hình thành ống khí —> xuất hiện phổi.

C. tế bào chưa phân hoá —> xuất hiện mang —> trao đổi khí qua bề mặt cơ thể, hình thành ống khí —> xuất hiện phổi.

D. tế bào chưa phân hoá —> trao đổi khí qua bề mặt cơ thể —> xuất hiện mang —> xuất hiện phổi, hình thành ống khí.

Phương pháp

Xem lý thuyết Tiến hóa về tổ chức cơ thể

Lời giải:

Thứ tự đúng thể hiện sự phức tạp dần về cấu tạo cơ quan hô hấp ở động vật là : tế bào chưa phân hoá —> trao đổi khí qua bề mặt cơ thể —> xuất hiện mang, hình thành ống khí —> xuất hiện phổi.

Chọn A

Câu 4

Thứ tự đúng thể hiện sự phức tạp dần về cấu tạo hệ thần kinh ở động vật là

A. thần kinh ống —> thần kinh chuỗi hạch —> thần kinh lưới —> chưa phân hoá.

B. chưa phân hoá --> thần kinh lưới —> thần kinh chuỗi hạch --> thần kinh ống.

C. thần kinh ống —> thần kinh chuỗi hạch —> thần kinh lưới.

D. thần kinh lưới —> thần kinh ống —> thần kinh chuỗi hạch.

Phương pháp

Xem lý thuyết Tiến hóa về tổ chức cơ thể

Lời giải:

Thứ tự đúng thể hiện sự phức tạp dần về cấu tạo hệ thần kinh ở động vật là: chưa phân hoá --> thần kinh lưới —> thần kinh chuỗi hạch --> thần kinh ống.

Chọn B

Câu 5

Các hình thức sinh sản ở động vật là

A. hữu tính, phân đôi.

B. nảy chồi, phân đôi.

C. vô tính, nảy chồi.

D. vô tính và hữu tính.

Phương pháp

Xem lý thuyết Tiến hóa về sinh sản

Lời giải:

Các hình thức sinh sản ở động vật là vô tính và hữu tính.

Chọn D

Câu 6

Sinh sản hữu tính ưu thế hơn sinh sản vô tính vì

A. nâng cao được tỉ lệ thụ tinh.

B. nâng cao được tỉ lệ sống sót.

C. thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh ở vật nuôi.

D. cả A, B và C.

Phương pháp

Xem lý thuyết Tiến hóa về sinh sản

Lời giải:

Sinh sản hữu tính ưu thế hơn sinh sản vô tính vì: nâng cao được tỉ lệ thụ tinh; nâng cao được tỉ lệ sống sót; thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh ở vật nuôi.

Chọn D

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - B- Bài tập tự giải trang 123

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.


Gửi bài