CHƯƠNG II. QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG TRỒNG TRỌT

Bình chọn:
4.1 trên 154 phiếu
Câu 1 trang 38 SGK Công Nghệ 7 Câu 1 trang 38 SGK Công Nghệ 7

Em hãy nêu các công việc làm đất và tác dụng của từng công việc ?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 38 SGK Công Nghệ 7 Câu 2 trang 38 SGK Công Nghệ 7

Em hãy nêu quy trình bón phân lót ?

Xem chi tiết
Câu 3 trang 38 SGK Công Nghệ 7 Câu 3 trang 38 SGK Công Nghệ 7

Ở địa phương em đã tiến hành làm đất ,bón phân lót cho cây bằng cách nào ?

Xem chi tiết
Câu 1 trang 41 SGK Công Nghệ 7 Câu 1 trang 41 SGK Công Nghệ 7

Vì sao phải gieo trồng đúng thời vụ ?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 41 SGK Công Nghệ 7 Câu 2 trang 41 SGK Công Nghệ 7

Xử lí hạt giống nhằm mục đính gì? Ở địa phương em có tiến hành xử lí hạt giống không, nếu có thì thường xử lí theo cách nào ?

Xem chi tiết
Câu 3 trang 41 SGK Công Nghệ 7 Câu 3 trang 41 SGK Công Nghệ 7

Em hãy nêu Ưu, nhược điểm của các phương pháp gieo trồng ?

Xem chi tiết
Thực hành bài 17 trang 42 SGK Công nghệ 7 Thực hành bài 17 trang 42 SGK Công nghệ 7

Quá trình xử lí hạt giống bằng nước ấm và các thao tác xử lý hạt giống theo đúng quy định cần phải thực hiện như thế nào :

Xem chi tiết
Thực hành bài 18 trang 43 SGK Công Nghệ 7 Thực hành bài 18 trang 43 SGK Công Nghệ 7

Xác định sức nảy mầm mà tỉ lệ nảy mầm của hạt giống cần phải làm các bước theo đúng quy trình sau :

Xem chi tiết
Câu 1 trang 46 SGK Công Nghệ 7 Câu 1 trang 46 SGK Công Nghệ 7

Mục đích của làm cỏ vun xới là gì ?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 46 SGK Công Nghệ 7 Câu 2 trang 46 SGK Công Nghệ 7

Hãy cho biết Ưu ,nhược điểm của các phương pháp tưới nước cho cây ?

Xem chi tiết
Câu 3 trang 46 SGK Công Nghệ 7 Câu 3 trang 46 SGK Công Nghệ 7

Em hãy nên các cách bón thúc phân cho cây có kỹ thuật bón thúc ?

Xem chi tiết
Câu 1 trang 49 SGK Công Nghệ 7 Câu 1 trang 49 SGK Công Nghệ 7

Tại sao phải thu hoạch đúng lúc , nhanh ,gọn và cẩn thận ?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 49 SGK Công Nghệ 7 Câu 2 trang 49 SGK Công Nghệ 7

Bảo quản nông sản nhằm mục đính gì và bằng cách nào ?

Xem chi tiết
Câu 3 trang 49 SGK Công Nghệ 7 Câu 3 trang 49 SGK Công Nghệ 7

Người ta thường chế biến nông sản bằng cách nào ? Cho ví dụ ?

Xem chi tiết
Câu 1 trang 51 SGK Công Nghệ 7 Câu 1 trang 51 SGK Công Nghệ 7

Thế nào là luân canh, tăng vụ ? Ở địa phương em đã áp dụng các phương thức canh tác này như nào ? Cho ví dụ minh hoạ ?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 51 SGK Công Nghệ 7 Câu 2 trang 51 SGK Công Nghệ 7

Hãy nêu tác dụng của việc luân canh ,xem canh ,tăng vụ trong sản xuất trồng trọt ?

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài