CHƯƠNG I. ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT CHĂN NUÔI

Bình chọn:
4.1 trên 198 phiếu
Thực hành bài 43 trang 113 SGK Công nghệ 7 Thực hành bài 43 trang 113 SGK Công nghệ 7

Biết cách đánh giá chất lượng của thức ăn ủ xanh hoặc thúc ăn ủ men rượu. Để ứng dụng được vào thực tiễn chăn nuôi.

Xem chi tiết
Câu 1 trang 82 SGK Công Nghệ 7 Câu 1 trang 82 SGK Công Nghệ 7

Chăn nuôi có vai trò gì trong nền kinh tế nước ta ?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 82 SGK Công Nghệ 7 Câu 2 trang 82 SGK Công Nghệ 7

Em cho biết nhiệm vụ phát triển của chăn nuôi phát triển của nước ta trong thời gian mới ?

Xem chi tiết
Câu 1 trang 85 SGK Công Nghệ 7 Câu 1 trang 85 SGK Công Nghệ 7

Em hiểu thế nào là một giống vật nuôi ? hãy nêu ví dụ ?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 85 SGK Công Nghệ 7 Câu 2 trang 85 SGK Công Nghệ 7

Điều kiện để được công nhận là một giống vật nuôi ?

Xem chi tiết
Câu 3 trang 85 SGK Công Nghệ 7 Câu 3 trang 85 SGK Công Nghệ 7

Giống vật nuôi có vai trò như thê nào trong chăn nuôi ?

Xem chi tiết
Câu 1 trang 88 SGK Công Nghệ 7 Câu 1 trang 88 SGK Công Nghệ 7

Em cho biết các đăc điểm về sự sinh trưởng và sự phát dục của vật nuôi ?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 88 SGK Công Nghệ 7 Câu 2 trang 88 SGK Công Nghệ 7

Em cho biết những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và sự phát dục của vật nuôi ?

Xem chi tiết
Câu 1 trang 90 SGK Công Nghệ 7 Câu 1 trang 90 SGK Công Nghệ 7

Em cho biết phương pháp chọn lọc giống vật nuôi đang được dùng ở nước ta ?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 90 SGK Công Nghệ 7 Câu 2 trang 90 SGK Công Nghệ 7

Theo em , muốn quản lý tốt giống vật nuôi cần phải làm gì ?

Xem chi tiết
Câu 1 trang 92 SGK Công Nghệ 7 Câu 1 trang 92 SGK Công Nghệ 7

Chọn giống là gì ? Em hãy lấy ví dụ về chọn phối cùng giống và chọn phối khác giống ?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 92 SGK Công Nghệ 7 Câu 2 trang 92 SGK Công Nghệ 7

Em cho biết mục đính và phương pháp nhân giống thuần chủng ?

Xem chi tiết
Thực hành bài 35 trang 93 SGK Công Nghệ 7 Thực hành bài 35 trang 93 SGK Công Nghệ 7

Nhận biết và chọn một số giống gà thông qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều của gà cần :

Xem chi tiết
Thực hành bài 36 trang 97 SGK Công Nghệ 7 Thực hành bài 36 trang 97 SGK Công Nghệ 7

Nhận biết một số giống lợn (heo) qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều để thực hiện đúng phương pháp cần :

Xem chi tiết
Câu 1 trang 101 SGK Công Nghệ 7 Câu 1 trang 101 SGK Công Nghệ 7

Em hãy cho biết nguồn gốc của thức ăn vật nuôi

Xem chi tiết
Câu 2 trang 101 SGK Công Nghệ 7 Câu 2 trang 101 SGK Công Nghệ 7

Thức ăn vật nuôi có những thành phần dinh dưỡng nào ?

Xem chi tiết
Câu 1 trang 103 SGK Công Nghệ 7 Câu 1 trang 103 SGK Công Nghệ 7

Thức ăn được cơ thể vật nuôi tiêu hoá như thế nào ?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 103 SGK Công Nghệ 7 Câu 2 trang 103 SGK Công Nghệ 7

Vai trò của thức ăn đối với cơ thể vật nuôi ?

Xem chi tiết
Câu 1 trang 106 SGK Công Nghệ 7 Câu 1 trang 106 SGK Công Nghệ 7

Tại sao phải chế biến và dự trữ thức ăn vật nuôi ?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 106 SGK Công Nghệ 7 Câu 2 trang 106 SGK Công Nghệ 7

Em hãy kể tên một số phương pháp chế biến thức ăn vật nuôi ?

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài