CHƯƠNG I. ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT NUÔI THUỶ SẢN

Bình chọn:
4.6 trên 115 phiếu
Câu 1 trang 132 SGK Công Nghệ 7 Câu 1 trang 132 SGK Công Nghệ 7

Nuôi thuỷ sản có vai trò gì trong nền kinh tế và đời sống xã hội ?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 132 SGK Công Nghệ 7 Câu 2 trang 132 SGK Công Nghệ 7

Nhiệm vụ chính của nuôi thuỷ sản là gì ?

Xem chi tiết
 Câu 1 trang 137 SGK Công Nghệ 7 Câu 1 trang 137 SGK Công Nghệ 7

trình bày đặc điểm của nước nuôi thuỷ sản

Xem chi tiết
Câu 2 trang 137 SGK Công Nghệ 7 Câu 2 trang 137 SGK Công Nghệ 7

Em hay nêu tóm tắt tính chất lý học của nước nuôi thuỷ sản ?

Xem chi tiết
Câu 3 trang 137 SGK Công Nghệ 7 Câu 3 trang 137 SGK Công Nghệ 7

Nước nuôi thuỷ sản có những tính chất hoá học nào ?

Xem chi tiết
Câu 4 trang 137 SGK Công Nghệ 7 Câu 4 trang 137 SGK Công Nghệ 7

Trong nước nuôi thuỷ sản có những loại sinh vật nào ?

Xem chi tiết
Câu 5 trang 137 SGK Công Nghệ 7 Câu 5 trang 137 SGK Công Nghệ 7

Theo em ,để nâng cao chất lượng của nước nuôi tôm, cá ta cần phải làm gì ?

Xem chi tiết
Thực hành bài 51 trang 138 SGK Công Nghệ Thực hành bài 51 trang 138 SGK Công Nghệ

Để xác định được nhiệt độ, độ trong và dộ pH của nước nuôi thuỷ sản chúng ta cần :

Xem chi tiết
Câu 1 trang 143 SGK Công Nghệ 7 Câu 1 trang 143 SGK Công Nghệ 7

Thức ăn của tôm, cá gồm những loại nào ?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 143 SGK Công Nghệ 7 Câu 2 trang 143 SGK Công Nghệ 7

Sự khác nhau giữa thức ăn nhân tạo và thức ăn tự nhiên ?

Xem chi tiết
Câu 3 trang 143 SGK Công Nghệ 7 Câu 3 trang 143 SGK Công Nghệ 7

Em hãy trình bày mỗi quan hệ về thức ăn của tôm cá ?

Xem chi tiết
Thực hành bài 53 trang 143 SGK Công Nghệ Thực hành bài 53 trang 143 SGK Công Nghệ

Các loại thức ăn của động vật thuỷ sản để nhận biết và phân biệt được thức ăn tự nhiên và thức ăn nhân tạo chúng ta cần :

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài