CHƯƠNG I. KỸ THUẬT GIEO TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY RỪNG

Bình chọn:
4.4 trên 171 phiếu
Câu 1 trang 57 SGK Công Nghệ 7 Câu 1 trang 57 SGK Công Nghệ 7

Em cho biết rừng có vai trò gì trong đời sống và sản xuất của xã hội ?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 57 SGK Công Nghệ 7 Câu 2 trang 57 SGK Công Nghệ 7

Em hãy cho biết nhiệm vụ trồng rừng ở nước ta trong thời gian tới là gì ?

Xem chi tiết
Câu 1 trang 59 SGK Công Nghệ 7 Câu 1 trang 59 SGK Công Nghệ 7

Em cho biết nơi đặt vườn ươm cây rừng cần có những yêu cầu gì ?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 59 SGK Công Nghệ 7 Câu 2 trang 59 SGK Công Nghệ 7

Từ đất hoang để có được đất gieo ươm, cần phải làm những công việc gì ?

Xem chi tiết
Câu 3 trang 59 SGK Công Nghệ 7 Câu 3 trang 59 SGK Công Nghệ 7

Nêu cách tạo nền đất gieo ươm cây rừng .

Xem chi tiết
Câu 2 trang 62 SGK Công Nghệ 7 Câu 2 trang 62 SGK Công Nghệ 7

Hãy nêu thời vụ và quy trình gieo hạt cây rừng ở nước ta ?

Xem chi tiết
Câu 3 trang 62 SGK Công Nghệ 7 Câu 3 trang 62 SGK Công Nghệ 7

Hãy nêu những công việc chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng ?

Xem chi tiết
Thực hành bài 25 trang 63 SGK Công Nghệ 7 Thực hành bài 25 trang 63 SGK Công Nghệ 7

Để thực hiên việc gieo hạt và cấy cây vào bầu đất đứng quy trình cần :

Xem chi tiết
Câu 2 trang 68 SGK Công Nghệ 7 Câu 2 trang 68 SGK Công Nghệ 7

Hãy nêu quy trình làm đất để trồng cây rừng ?

Xem chi tiết
Câu 3 trang 68 SGK Công Nghệ 7 Câu 3 trang 68 SGK Công Nghệ 7

Hãy giải thích thao tác kỹ thuật trồng cây con có bầu và cây non dễ trần ?

Xem chi tiết
Câu 4 trang 68 SGK Công Nghệ 7 Câu 4 trang 68 SGK Công Nghệ 7

Ở địa phương em ,nếu có trồng cây rừng , thường trồng bằng cây non có bầu hay bằng cây non rễ trần , tại sao ?

Xem chi tiết
Câu 1 trang 70 SGK Công Nghệ 7 Câu 1 trang 70 SGK Công Nghệ 7

Chăm sóc rừng sau khi trồng vào thời gian nào ? Cần chăm sóc bao nhiêu năm và số lần chăm sóc trong một năm ?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 70 SGK Công Nghệ 7 Câu 2 trang 70 SGK Công Nghệ 7

Chăm sóc rừng sau khi trồng gồm những công việc gì ?

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài