CHƯƠNG I. ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT TRỒNG TRỌT

Bình chọn:
4.1 trên 283 phiếu
Câu 1 trang 6 SGK Công Nghệ 7 Câu 1 trang 6 SGK Công Nghệ 7

Trồng trọt có vai trò gì trong đời sống nhân dân và nền kinh tế ở địa phương em ?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 6 SGK Công Nghệ 7 Câu 2 trang 6 SGK Công Nghệ 7

Hãy cho biết nhiệm vụ của trồng trọt ở địa phương em hiện nay là gì ?

Xem chi tiết
Câu 1 trang 8 SGK Công Nghệ 7 Câu 1 trang 8 SGK Công Nghệ 7

Đất trồng có vai trò như thế nào đối với đời sống và cây trồng ?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 8 SGK Công Nghệ 7 Câu 2 trang 8 SGK Công Nghệ 7

Đất trồng gồm những thành phần nào ,vai trò của từng thành phần đó đối với cây trồng ?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 10 SGK Công Nghệ 7 Câu 2 trang 10 SGK Công Nghệ 7

Vì sao đất giữ được nước và các chất dinh dưỡng ?

Xem chi tiết
Câu 3 trang 10 SGK Công Nghệ 7 Câu 3 trang 10 SGK Công Nghệ 7

Độ phì nhiêu của đất là gì ?

Xem chi tiết
Thực hành bài 4 trang 10 SGK Công Nghệ 7 Thực hành bài 4 trang 10 SGK Công Nghệ 7

Xác định phần cơ giới của đất bằng các phương pháp đơn giản :

Xem chi tiết
Câu 1 trang 15 SGK Công Nghệ 7 Câu 1 trang 15 SGK Công Nghệ 7

Vì sao phải cải tạo đất ?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 15 SGK Công Nghệ 7 Câu 2 trang 15 SGK Công Nghệ 7

Người ta thường dùng những biện pháp nào để cải tạo đất ?

Xem chi tiết
Câu 3 trang 15 SGK Công Nghệ 7 Câu 3 trang 15 SGK Công Nghệ 7

Nêu những biện pháp cải tạo đất đã áp dụng ở địa phương em ?

Xem chi tiết
Câu 1 trang 17  SGK Công Nghệ 7 Câu 1 trang 17 SGK Công Nghệ 7

Phân bón là gì ?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 17 SGK Công Nghệ 7 Câu 2 trang 17 SGK Công Nghệ 7

Phân hữu cơ gồm những loại nào ?

Xem chi tiết
Câu 3 trang 17 SGK Công Nghệ 7 Câu 3 trang 17 SGK Công Nghệ 7

Phân hoá học gồm những loại nào ?

Xem chi tiết
Câu 4 trang 17 SGK Công Nghệ 7 Câu 4 trang 17 SGK Công Nghệ 7

Bón phân vào đất có tác dụng gì ?

Xem chi tiết
Thực hành bài 8 trang 18 SGK Công nghệ 7 Thực hành bài 8 trang 18 SGK Công nghệ 7

Muốn nhận biết biết số loại phân hoá học thông thường cần :

Xem chi tiết
Câu 1 trang 10 SGK Công Nghệ 7 Câu 1 trang 10 SGK Công Nghệ 7

Thế nào là đất chua ,đất kiềng và đất trung tính ?

Xem chi tiết
Câu 1 trang 22 SGK Công Nghệ 7 Câu 1 trang 22 SGK Công Nghệ 7

Thế nào là bón lót , bón thúc ?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 22 SGK Công Nghệ 7 Câu 2 trang 22 SGK Công Nghệ 7

Phân hữu cơ ,Phân lân thường dùng để bón lót hay bón thúc ? vì sao ?

Xem chi tiết
Câu 3 trang 22 SGK Công Nghệ 7 Câu 3 trang 22 SGK Công Nghệ 7

Phân đạm, phân kali thường dùng để bón lót hay bón thúc ? Vì sao ?

Xem chi tiết
Câu 1 trang 25 SGK Công Nghệ 7 Câu 1 trang 25 SGK Công Nghệ 7

Giống cây trồng có vai trò như thế nào trong trồng trọt ?

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài