CHƯƠNG II. QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ ẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NUÔI THUỶ SẢN

Bình chọn:
4.6 trên 108 phiếu
Câu 1 trang 148 SGK Công Nghệ 7 Câu 1 trang 148 SGK Công Nghệ 7

Em hãy trình bày tóm tắt biện pháp chăm sóc tôm ,cá ?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 148 SGK Công Nghệ 7 Câu 2 trang 148 SGK Công Nghệ 7

Những công việc của quản lý ao là gì ?

Xem chi tiết
Câu 3 trang 148 SGK Công Nghệ 7 Câu 3 trang 148 SGK Công Nghệ 7

Muốn phòng bệnh cho tôm ,cá theo em cần phải có những biện pháp gì ?

Xem chi tiết
Câu 4 trang 148 SGK Công Nghệ 7 Câu 4 trang 148 SGK Công Nghệ 7

Em hãy kể tên một số cây cỏ có thể dùng để chữa bệnh cho tôm , cá ?

Xem chi tiết
Câu 1 trang 151 SGK Công Nghệ 7 Câu 1 trang 151 SGK Công Nghệ 7

Em hãy nêu các phương pháp thu hoạch tôm ,cá ?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 151 SGK Công Nghệ 7 Câu 2 trang 151 SGK Công Nghệ 7

Tại sao phải bảo quản sản phẩm thuỷ sản ? Hãy nêu tên vài phương pháp bảo quản mà e biết ?

Xem chi tiết
Câu 3 trang 151 SGK Công Nghệ 7 Câu 3 trang 151 SGK Công Nghệ 7

Ở địa phương em thường chế biến sản phẩm thuỷ sản bằng cách nào ?

Xem chi tiết
Câu 1 trang 154 SGK Công Nghệ 7 Câu 1 trang 154 SGK Công Nghệ 7

Nếu ý nghĩa của bảo vệ môi trường thuỷ sản ?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 154 SGK Công Nghệ 7 Câu 2 trang 154 SGK Công Nghệ 7

Em hãy trình bày một số biện pháp bảo vệ môi trường thuỷ sản ?

Xem chi tiết
Câu 3 trang 154 SGK Công Nghệ 7 Câu 3 trang 154 SGK Công Nghệ 7

Em hay nêu một số biện pháp bảo vệ môi trường thuỷ sản mà địa phương em đã thực hiện ?

Xem chi tiết
Câu 4 trang 154 SGK Công Nghệ 7 Câu 4 trang 154 SGK Công Nghệ 7

Em hãy trình bày tóm tắt một số nguyên nhân ảnh hưởng đến môi trường và nguồn lợi thuỷ sản ?

Xem chi tiết
Câu 5 trang 154 SGK Công Nghệ 7 Câu 5 trang 154 SGK Công Nghệ 7

Muốn khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản hợp lý, cần tiến hành các biện pháp nào ?

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài