CHƯƠNG 4: OXI - KHÔNG KHÍ

Bình chọn:
4.5 trên 110 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 4 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 4 - Hóa học 8

Xem lời giải

Bài 1 – Trang 84 – SGK Hóa Học 8

Dùng từ hoặc cụm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau :

Xem lời giải

Bài 2 – Trang 84 – SGK Hóa Học 8

Nêu các thí dụ chứng minh rằng oxi là đơn chất...

Xem lời giải

Bài 3 – Trang 84 – SGK Hóa Học 8

Butan có công thức C4H10 khi cháy tạo ra ...

Xem lời giải

Bài 4 – Trang 84 – SGK Hóa Học 8

Đốt cháy 12,4g photpho trong bình chứa 17g khí oxi...

Xem lời giải

Bài 5 – Trang 84 – SGK Hóa Học 8

Giải bài 5 trang 84 SGK Hóa học 8. Đốt cháy hoàn toàn 24 kg than đá có chứa 0,5% tạp chất của lưu huỳnh và ...

Xem lời giải

Bài 6 – Trang 84 – SGK Hóa Học 8

Giải thích tại sao : a.Khi nhốt một con dế mèn (hoặc một con châu chấu) vào một cái lọ nhỏ...

Xem lời giải

Bài 1 – Trang 87 – SGK Hóa học 8

Dùng cụm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau :

Xem lời giải

Bài 2 – Trang 87 – SGK Hóa học 8

Lập phương trình phản ứng hóa học biểu diễn phản ứng hóa...

Xem lời giải

Bài 3 – Trang 87 – SGK Hóa học 8

Tính thể tích oxi cần thiết để đốt cháy hoàn toàn...

Xem lời giải

Bài 4 – Trang 87 – SGK Hóa học 8

Giải bài 4 trang 87 SGK Hóa học 8. Hãy dự đoán hiện tượng xảy ra và giải thích hiện tượng...

Xem lời giải

Bài 5 – Trang 87 – SGK Hóa học 8

Hãy giải thích vì sao : Khi càng lên cao thì tỉ lệ lượng khí oxi càng giảm ?

Xem lời giải

Bài 1 - Trang 91 - SGK Hóa Học 8

Chọn các từ thích hợp trong khung, điền vào chỗ trống trong các câu sau đây :

Xem lời giải

Bài 2 - Trang 91 - SGK Hóa Học 8

Lập công thức hóa học của một loại oxit của photpho, biết rằng hóa trị...

Xem lời giải

Bài 3 – Trang 91 – SGK Hóa Học 8

Giải bài 3 trang 91 SGK Hóa học 8. Hãy viết công thức hóa học của hai oxit axit và hai oxit bazơ.

Xem lời giải

Bài 4 – Trang 91 – SGK Hóa Học 8

Giải bài 4 trang 91 SGK Hóa học 8. Những chất nào thuộc oxit bazơ ? những chất nào thuộc loại oxit axit ?

Xem lời giải

Bài 5 – Trang 91 – SGK Hóa Học 8

Hãy chỉ ra những công thức hóa học viết sai.

Xem lời giải

Bài 1 – Trang 94 – SGK Hóa Học 8

Những chất nào trong số những chất sau được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm :

Xem lời giải

Bài 2 – Trang 94 – SGK Hóa Học 8

Sự khác nhau về điều chế oxi trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp về nguyên liệu, sản lượng và giá thành ?

Xem lời giải

Bài 3 – Trang 94 – SGK Hóa Học 8

Sự khác nhau giữa phản ứng phân hủy và phản ứng hóa hợp ? Dẫn ra hai thí dụ để minh họa.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất