CHƯƠNG 2: PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Bình chọn:
4.8 trên 107 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 2 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 2 - Hóa học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 2 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 2 - Hóa học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 2 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 2 - Hóa học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 2 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 2 - Hóa học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 2 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 2 - Hóa học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 2 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 1 - Hóa học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 2 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 2 - Hóa học 8

Xem lời giải

Bài 1 trang 47 sgk hóa học 8

Giải bài 1 trang 47 SGK Hóa học 8. Dấu hiệu nào là chính để phân biệt...

Xem lời giải

Bài 2 trang 47 sgk hóa học 8

Giải bài 2 trang 47 SGK Hóa học 8. Trong số những quá trình kể dưới đây...

Xem lời giải

Bài 3 trang 47 sgk hóa học 8

Giải bài 3 trang 47 SGK Hóa học 8. Khi đốt nén...

Xem lời giải

Bài 1 trang 50 sgk hóa học 8

Giải bài 1 trang 50 SGK Hóa học 8. Phản ứng hóa học là gì?

Xem lời giải

Bài 2 trang 50 sgk hóa học 8

Giải bài 2 trang 50 SGK Hóa học 8. Vì sao nói được...

Xem lời giải

Bài 3 trang 50 sgk hóa học 8

Giải bài 3 trang 50 SGK Hóa học 8. Ghi lại phương trình phản ứng xảy ra khi cây nến cháy...

Xem lời giải

Bài 4 trang 50 sgk hóa học 8

Hãy chép các câu sau đây với đầy đủ các cụm từ thích hợp

Xem lời giải

Bài 5 trang 51 sgk hóa học 8

Giải bài 5 trang 51 SGK Hóa học 8. Bỏ quả trứng vào dung dịch ...

Xem lời giải

Bài 6 trang 51 sgk hóa học 8

Giải bài 6 trang 51 SGK Hóa học 8. Khi than cháy trong không khí xảy ra phản ứng hóa học..

Xem lời giải

Báo cáo thực hành 3

Mô tả những gì quan sát được. Trong hai ống nghiệm, ở ống nào xảy ra hiện tượng vật lí, ống nào xảy ra hiện tượng hóa học? Giải thích...

Xem lời giải

Bài 1 trang 54 sgk hóa học 8

Giải bài 1 trang 54 SGK Hóa học 8. Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng

Xem lời giải

Bài 2 trang 54 sgk hóa học 8

Giải bài 2 trang 54 SGK Hóa học 8. Trong phản ứng hóa học ở thí nghiệm trên

Xem lời giải

Bài 3 trang 54 sgk hóa học 8

Giải bài 3 trang 54 SGK Hóa học 8. Đốt cháy hết 9g kim loại magie Mg

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất