CHƯƠNG 5: HIĐRO - NƯỚC

Bình chọn:
4.9 trên 105 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 5 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 5 - Hóa học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 5 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 5 - Hóa học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 5 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 5 - Hóa học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 5 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 5 - Hóa học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 5 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 5 - Hóa học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 5 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 5 - Hóa học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 5 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 5 - Hóa học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 5 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 5 - Hóa học 8

Xem lời giải

Bài 1 trang 109 SGK hóa học 8

Giải bài 1 trang 109 SGK Hóa học 8. Viết phương trình hóa học của các phản ứng hiđro khử các oxit sau:...

Xem lời giải

Bài 2 trang 109 SGK hóa học 8

Giải bài 2 trang 109 SGK Hóa học 8. Hãy kể những ứng dụng của hiđro mà em biết?

Xem lời giải

Bài 3 trang 109 SGK hóa học 8

Giải bài 3 trang 109 SGK Hóa học 8. Chọn cụm từ cho thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:...

Xem lời giải

Bài 4 trang 109 SGK hóa học 8

Giải bài 4 trang 109 SGK Hóa học 8. Khử 48 gam đồng (II) oxit bằng khí hiđro. Hãy:

Xem lời giải

Bài 5 trang 109 SGK hóa học 8

Giải bài 5 trang 109 SGK Hóa học 8. Khử 21,7 gam thủy ngân (II) oxit bằng hiđro. Hãy:

Xem lời giải

Bài 6 trang 109 SGK hóa học 8

Giải bài 6 trang 109 SGK Hóa học 8. Tính số gam nước thu được khi cho 8,4 lít khí hiđro

Xem lời giải

Bài 1 trang 113 SGK hóa học 8

Giải bài 1 trang 113 SGK Hóa học 8. Hãy chép vào vở bài tập những câu đúng trong các câu sau đây:...

Xem lời giải

Bài 2 trang 113 SGK hóa học 8

Giải bài 2 trang 113 SGK Hóa học 8. Hãy cho biết trong những phản ứng hóa học xảy ra quanh ta sau đây...

Xem lời giải

Bài 3 trang 113 SGK hóa học 8

Giải bài 3 trang 113 SGK Hóa học 8. Hãy lập các phương trình hóa học theo các sơ đồ sau:...

Xem lời giải

Bài 4 trang 113 SGK hóa học 8

Giải bài 4 trang 113 SGK Hóa học 8. Trong phòng thí nghiệm người ta đã dùng cacbon đi oxit

Xem lời giải

Bài 5 trang 113 SGK hóa học 8

Giải bài 5 trang 113 SGK Hóa học 8. Trong phòng thí nghiệm người ta dùng hiđro để khử sắt (III) oxi ...

Xem lời giải

Bài 1 trang 117 SGK hóa học 8

Giải bài 1 trang 117 SGK Hóa học 8. Những phản ứng hóa học nào dưới đây có thể dùng để điều chế hiđro...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất