CHƯƠNG 6: DUNG DỊCH

Bình chọn:
4.6 trên 92 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 6- Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 6- Hóa học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 6 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 6 - Hóa học 8

Xem lời giải

Lý thuyết Bài luyện tập 8

SGK trang 150

Xem chi tiết

Lý thuyết Pha chế dung dịch

Tham khảo SGK, trang 147, 148

Xem chi tiết

Lý thuyết Độ tan của một chất trong nước.

Tính tan của các hợp chất trong nước:

Xem chi tiết

Lý thuyết Dung dịch

Dung dịch là hỗn hợp đồng chất của dung môi và chất tan.

Xem chi tiết

Lý thuyết Nồng độ dung dịch.

Nồng độ phần trăm cho biết số gam chất tan có

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 6 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 6 - Hóa học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 6 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 6 - Hóa học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 6 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 6 - Hóa học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 6 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 6 - Hóa học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 6 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 6 - Hóa học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 6 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 6 - Hóa học 8

Xem lời giải

Bài 1 trang 138 sgk hóa học 8

Dung dịch chưa bão hòa

Xem lời giải

Bài 2 trang 138 sgk hóa học 8

Em hãy mô tả những thí nghiệm

Xem lời giải

Bài 3 trang 138 sgk hóa học 8

Em hãy mô tả cách tiến hành những thí nghệm sau:

Xem lời giải

Bài 4 trang 138 sgk hóa học 8

Giải bài 4 trang 138 SGK Hóa học 8. Cho biết ở nhiệt độ phòng thí nghiệm

Xem lời giải

Bài 5 trang 138 sgk hóa học 8

Trộn 1 ml rượu etylic

Xem lời giải

Bài 6 trang 138 sgk hóa học 8

Hãy chọn câu trả lời đúng:

Xem lời giải

Bài 1 trang 142 sgk hóa học 8

Giải bài 1 trang 142 SGK Hóa học 8. Hãy chọn câu trả lời đúng.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất