CHƯƠNG 6: DUNG DỊCH

Bình chọn:
4.6 trên 91 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 6- Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 6- Hóa học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 6 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 6 - Hóa học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 6 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 6 - Hóa học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 6 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 6 - Hóa học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 6 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 6 - Hóa học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 6 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 6 - Hóa học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 6 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 6 - Hóa học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 6 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 6 - Hóa học 8

Xem lời giải

Bài 1 trang 138 sgk hóa học 8

Giải bài 1 trang 138 SGK Hóa học 8. Dung dịch chưa bão hòa

Xem lời giải

Bài 2 trang 142 sgk hóa học 8

Giải bài 2 trang 138 SGK Hóa học 8. Em hãy mô tả những thí nghiệm

Xem lời giải

Bài 3 trang 138 sgk hóa học 8

Giải bài 3 trang 138 SGK Hóa học 8. Em hãy mô tả cách tiến hành những thí nghệm sau:

Xem lời giải

Bài 4 trang 138 sgk hóa học 8

Giải bài 4 trang 138 SGK Hóa học 8. Cho biết ở nhiệt độ phòng thí nghiệm

Xem lời giải

Bài 5 trang 138 sgk hóa học 8

Giải bài 5 trang 138 SGK Hóa học 8. Trộn 1 ml rượu etylic

Xem lời giải

Bài 6 trang 138 sgk hóa học 8

Giải bài 6 trang 138 SGK Hóa học 8. Hãy chọn câu trả lời đúng:

Xem lời giải

Bài 1 trang 142 sgk hóa học 8

Giải bài 1 trang 142 SGK Hóa học 8. Hãy chọn câu trả lời đúng.

Xem lời giải

Bài 2 trang 142 sgk hóa học 8

Giải bài 2 trang 142 SGK Hóa học 8. Khi tăng nhiệt độ thì độ tan của các chất rắn trong nước:

Xem lời giải

Bài 3 trang 142 sgk hóa học 8

Giải bài 3 trang 142 SGK Hóa học 8. Khi giảm nhiệt độ và tăng áp suất thì độ tan của chất khí trong nước:

Xem lời giải

Bài 4 trang 142 sgk hóa học 8

Giải bài 4 trang 142 SGK Hóa học 8. Dựa vào đồ thị về độ tan

Xem lời giải

Bài 5 trang 142 sgk hóa học 8

Giải bài 5 trang 142 SGK Hóa học 8. Xác định độ tan của muối

Xem lời giải

Bài 1 trang 145 sgk hóa học 8

Giải bài 1 trang 145 SGK Hóa học 8. Bằng cách nào có được 200 g

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất