CHƯƠNG 1: CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ

Bình chọn:
4.3 trên 108 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 1 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 1 - Hóa học 8

Xem lời giải

Phương pháp giải một số bài tập về công thức hóa học

Phương pháp giải một số bài tập về công thức hóa học đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu.

Xem chi tiết

Phương pháp giải một số dạng bài tập về nguyên tử

Phương pháp giải một số dạng bài tập về nguyên tử đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu.

Xem chi tiết

Phương pháp giải một số dạng bài tập về hóa trị

Phương pháp giải một số dạng bài tập về hóa trị đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu

Xem chi tiết

Phương pháp giải một số dạng bài tập về đơn chất, hợp chất và xác định phân tử khối

Phương pháp giải một số dạng bài tập về đơn chất, hợp chất và xác định phân tử khối đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu

Xem chi tiết

Phương pháp giải một số dạng bài tập về chất

Phương pháp giải một số dạng bài tập về chất đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 1 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 1 - Hóa học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 1 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 1 - Hóa học 8

Xem lời giải

Lý thuyết bài luyện tập 2

KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Xem chi tiết

Lý thuyết công thức hóa học

LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

Xem chi tiết

Lý thuyết bài luyện tập 1

LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

Xem chi tiết

Lý thuyết về nguyên tử

Nguyên tử : là hạt vô cùng nhỏ, trung hòa về điện. Nguyên tử gồm...

Xem chi tiết

Lý thuyết nguyên tố hóa học

Định nghĩa : nguyên tố hóa học là những nguyên tử cùng loại, có ...

Xem chi tiết

Lý thuyết hóa trị

LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

Xem chi tiết

Lý thuyết về chất

Chất và tính chất của chất : chất có ở khắp nơi...

Xem chi tiết

Lý thuyết đơn chất và hợp chất - Phân tử

LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 1 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Chương 1 - Hóa học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 1 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 1 - Hóa học 8.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 1 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 1 - Hóa học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 1 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 1 - Hóa học 8

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất