CHƯƠNG 1: CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ

Bình chọn:
4.3 trên 95 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 1 - Hóa học 8 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 1 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 1 - Hóa học 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 1 - Hóa học 8 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 1 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 1 - Hóa học 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 1 - Hóa học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 1 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 1 - Hóa học 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 1 - Hóa học 8 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 1 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Chương 1 - Hóa học 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 -  Chương 1 - Hóa học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 1 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 1 - Hóa học 8.

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 -  Chương 1 - Hóa học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 1 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 1 - Hóa học 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 -  Chương 1 - Hóa học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 1 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 1 - Hóa học 8

Xem chi tiết

Bài 1 - Trang 11 - SGK Hóa học 8 Bài 1 - Trang 11 - SGK Hóa học 8

Giải bài 1 trang 11 SGK Hóa học 8. a) Nêu thí dụ về hai vật thể tự nhiên, hai vật thể nhân tạo.

Xem chi tiết

Bài 2 - Trang 11 - SGK Hóa học 8 Bài 2 - Trang 11 - SGK Hóa học 8

Giải bài 2 trang 11 SGK Hóa học 8. Hãy kể tên ba vật thể được làm bằng...

Xem chi tiết

Bài 3 - Trang 11 - SGK Hóa học 8 Bài 3 - Trang 11 - SGK Hóa học 8

Giải bài 3 trang 11 SGK Hóa học 8. Hãy chỉ ra đâu là vật thể, đâu là chất (những từ in nghiêng) trong những câu sau...

Xem chi tiết

Bài 4 - Trang 11 - SGK Hóa học 8 Bài 4 - Trang 11 - SGK Hóa học 8

Giải bài 4 trang 11 SGK Hóa học 8. Hãy so sánh tính chất: màu, vị, tính tan trong nước, tính cháy của các chất muối ăn, đường và than.

Xem chi tiết

Bài 5 - Trang 11 - SGK Hóa học 8 Bài 5 - Trang 11 - SGK Hóa học 8

Giải bài 5 trang 11 SGK Hóa học 8. Chép vào vở những câu sau đây với đầy đủ các từ hay cụm từ phù hợp...

Xem chi tiết

Bài 6 - Trang 11 - SGK Hóa học 8 Bài 6 - Trang 11 - SGK Hóa học 8

Giải bài 6 trang 11 SGK Hóa học 8. Cho biết khí cacbon đioxit (còn gọi là cacbonic) là chất có thể...

Xem chi tiết

Bài 7 - Trang 11 - SGK Hóa học 8 Bài 7 - Trang 11 - SGK Hóa học 8

Giải bài 7 trang 11 SGK Hóa học 8. Hãy kể hai tính chất giống nhau và hai tính chất khác nhau giữa nước khoáng và nước cất.

Xem chi tiết

Bài 8 - Trang 11 - SGK Hóa học 8 Bài 8 - Trang 11 - SGK Hóa học 8

Giải bài 8 trang 11 SGK Hóa học 8. Khí nitơ và khí oxi là hai thành phần chính của không khí. Trong kĩ thuật, người ta có thể...

Xem chi tiết

Báo cáo thực hành 1 Báo cáo thực hành 1

So sánh nhiệt độ nóng chảy của hai chất, chất nào không nóng chảy khi nước sôi? Vì sao? ...

Xem chi tiết

Bài 1 - Trang 15 - SGK Hóa Học 8 Bài 1 - Trang 15 - SGK Hóa Học 8

Giải bài 1 trang 15 SGK Hóa học 8. Hãy chép các câu sau đây với đầy đủ các cụm từ phù hợp.

Xem chi tiết

Bài 2 - Trang 15 - SGK Hóa Học 8 Bài 2 - Trang 15 - SGK Hóa Học 8

Giải bài 2 trang 15 SGK Hóa học 8. Nguyên tử tạo thành từ ba loại hạt nhỏ hơn nữa, nó là những loại nào ?

Xem chi tiết

Bài 3 - Trang 15 - SGK Hóa Học 8 Bài 3 - Trang 15 - SGK Hóa Học 8

Giải bài 3 trang 15 SGK Hóa học 8. Vì sao nói khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử ?

Xem chi tiết

Bài 4 - Trang 15 - SGK Hóa Học 8 Bài 4 - Trang 15 - SGK Hóa Học 8

Giải bài 4 trang 15 SGK Hóa học 8. a)Trong nguyên tử, electron chuyển động và sắp xếp như thế nào ?

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài