CHƯƠNG 1: CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ

Bình chọn:
4.3 trên 104 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 1 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 1 - Hóa học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 1 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 1 - Hóa học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 1 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 1 - Hóa học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 1 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Chương 1 - Hóa học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 1 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 1 - Hóa học 8.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 1 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 1 - Hóa học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 1 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 1 - Hóa học 8

Xem lời giải

Bài 1 - Trang 11 - SGK Hóa học 8

a) Nêu thí dụ về hai vật thể tự nhiên, hai vật thể nhân tạo.

Xem lời giải

Bài 2 - Trang 11 - SGK Hóa học 8

Giải bài 2 trang 11 SGK Hóa học 8. Hãy kể tên ba vật thể được làm bằng...

Xem lời giải

Bài 3 - Trang 11 - SGK Hóa học 8

Giải bài 3 trang 11 SGK Hóa học 8. Hãy chỉ ra đâu là vật thể, đâu là chất (những từ in nghiêng) trong những câu sau...

Xem lời giải

Bài 4 - Trang 11 - SGK Hóa học 8

Giải bài 4 trang 11 SGK Hóa học 8. Hãy so sánh tính chất: màu, vị, tính tan trong nước, tính cháy của các chất muối ăn, đường và than.

Xem lời giải

Bài 5 - Trang 11 - SGK Hóa học 8

Chép vào vở những câu sau đây với đầy đủ các từ hay cụm từ phù hợp...

Xem lời giải

Bài 6 - Trang 11 - SGK Hóa học 8

Cho biết khí cacbon đioxit (còn gọi là cacbonic) là chất có thể...

Xem lời giải

Bài 7 - Trang 11 - SGK Hóa học 8

Giải bài 7 trang 11 SGK Hóa học 8. Hãy kể hai tính chất giống nhau và hai tính chất khác nhau giữa nước khoáng và nước cất.

Xem lời giải

Bài 8 - Trang 11 - SGK Hóa học 8

Khí nitơ và khí oxi là hai thành phần chính của không khí. Trong kĩ thuật, người ta có thể...

Xem lời giải

Báo cáo thực hành 1

So sánh nhiệt độ nóng chảy của hai chất, chất nào không nóng chảy khi nước sôi? Vì sao? ...

Xem lời giải

Bài 1 - Trang 15 - SGK Hóa Học 8

Giải bài 1 trang 15 SGK Hóa học 8. Hãy chép các câu sau đây với đầy đủ các cụm từ phù hợp.

Xem lời giải

Bài 2 - Trang 15 - SGK Hóa Học 8

Nguyên tử tạo thành từ ba loại hạt nhỏ hơn nữa, nó là những loại nào ?

Xem lời giải

Bài 3 - Trang 15 - SGK Hóa Học 8

Giải bài 3 trang 15 SGK Hóa học 8. Vì sao nói khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử ?

Xem lời giải

Bài 4 - Trang 15 - SGK Hóa Học 8

Giải bài 4 trang 15 SGK Hóa học 8. a)Trong nguyên tử, electron chuyển động và sắp xếp như thế nào ?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất