CHƯƠNG 3: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

Bình chọn:
4.4 trên 111 phiếu
Phương pháp giải một số bài tập tính tỉ khối của chất khí

Tổng hợp một số phương pháp một số bài tập tính tỉ khối của chất khí có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

Một số bài tập điển hình về mol có đáp án và lời giải chi tiết

Phương pháp giải một số bài tập điển hình về mol đầy đủ các dạng từ dễ đến khó có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

Phương pháp giải một số dạng bài tập tính theo phương trình hóa học

Tổng hợp phương pháp giải một số dạng bài tập tính theo phương trình hóa học đầy đủ các dạng từ dễ đến khó

Xem chi tiết

Phương pháp giải một số dạng bài tập về công thức hóa học

Tổng hợp phương pháp giải một số dạng bài tập về công thức hóa học từ dễ đến khó có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

Phương pháp giải một số dạng bài tập về sự chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất

Tổng hợp phương pháp giải một số dạng bài tập về sự chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất đầy đủ các dạng từ dễ đến khó

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 3 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 3 - Hóa học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 3 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 3 - Hóa học 8

Xem lời giải

Lý thuyết Tỉ khối của chất khí

Công thức tính tỉ khối của:

Xem chi tiết

Lý thuyết Mol

Định nghĩa: Mol là những chất có chứa

Xem chi tiết

Lý thuyết Bài luyện tập 4

Mol là lượng chất chứa

Xem chi tiết

Lý thuyết Tính theo phương trình hóa học.

Các bước tiến hành:

Xem chi tiết

Lý thuyết Tính theo công thức hóa học.

Các bước tiến hành:

Xem chi tiết

Lý thuyết Chuyển đổi giữa khối lượng thể tích và lượng chất.

Công thức chuyển đổi giữa lượng chất

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 3 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 3 - Hóa học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 3 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 3 - Hóa học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 3 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 3 - Hóa học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 3 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 2 - Hóa học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 3 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 3 - Hóa học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 3 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 3 - Hóa học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 3 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 3 - Hóa học 8

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất