Chủ đề 7. Yêu thương gia đình - Quý trọng phụ nữ VBT Hoạt động trải nghiệm 2 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Nhiệm vụ 1 trang 39 VBT Hoạt động trải nghiệm 2

Viết việc em đã làm thể hiện sự quan tâm chăm sóc, lòng biết ơn với người thân.

Xem lời giải

Nhiệm vụ 2 trang 40 VBT Hoạt động trải nghiệm 2

Chia sẻ về hoạt động chung của gia đình em.

Xem lời giải

Nhiệm vụ 3 trang 41 VBT Hoạt động trải nghiệm 2

Tìm hiểu về thời gian biểu của các thành viên trong gia đình và ghi vào bảng sau:

Xem lời giải

Nhiệm vụ 4 trang 41 VBT Hoạt động trải nghiệm 2

Dựa vào thời gian biểu của các thành viên trong gia đình, hãy lập thời gian biểu hoạt động chung của gia đình em.

Xem lời giải

Nhiệm vụ 5 trang 42 VBT Hoạt động trải nghiệm 2

Tìm hiểu về hoạt động yêu thích của các thành viên trong gia đình và viết vào bông hoa theo cách sau: - Viết hoạt động mà cả gia đình cùng yêu thích vào nhụy hoa. - Viết hoạt động mà từng thành viên trong gia đình yêu thích vào mỗi cánh hoa.

Xem lời giải

Nhiệm vụ 6 trang 42 VBT Hoạt động trải nghiệm 2

Em hãy trao đổi với các thành viên trong gia đình về kế hoạch hoạt động chung và hoàn thiện bảng sau:

Xem lời giải

Nhiệm vụ 7 trang 43 VBT Hoạt động trải nghiệm 2

Viết về một hoạt động chung mà gia đình em cũng thực hiện theo kế hoạch trong tuần vừa qua.

Xem lời giải

Đánh giá hoạt động

Tự đánh giá và bạn đánh giá em - Vẽ biểu tượng cảm xúc của người thân khi được em quan tâm, chăm sóc.

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất