Chủ đề 6. Chăm sóc và phục vụ bản thân VBT Hoạt động trải nghiệm 2 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.6 trên 64 phiếu
Nhiệm vụ 1 trang 34 VBT Hoạt động trải nghiệm 2

Đánh dấu X vào ô tròn dưới những công việc mà em có thể tự thực hiện trong những tranh sau.

Xem lời giải

Nhiệm vụ 2 trang 34 VBT Hoạt động trải nghiệm 2

Viết thêm những công việc nhà mà em có thể thực hiện.

Xem lời giải

Nhiệm vụ 3 trang 34 VBT Hoạt động trải nghiệm 2

Viết một số cách chăm sóc và phục vụ bản thân mà em đã thực hiện.

Xem lời giải

Nhiệm vụ 4 trang 35 VBT Hoạt động trải nghiệm 2

Đánh số theo thứ tự để sắp xếp các bước thu dọn quần áo. Đánh số theo thứ tự từ 1 đến 4 để sắp xếp các bước dọn dẹp nhà cửa.

Xem lời giải

Nhiệm vụ 5 trang 36 VBT Hoạt động trải nghiệm 2

Em hãy tự theo dõi việc sắp xếp đồ dùng cá nhân của mình và đánh dấu X vào những ngày em có thực hiện vào bảng sau:

Xem lời giải

Nhiệm vụ 6 trang 36 VBT Hoạt động trải nghiệm 2

Viết cách xử lý tình huống phù hợp nếu em là bạn Tú trong tranh.

Xem lời giải

Nhiệm vụ 7 trang 37 VBT Hoạt động trải nghiệm 2

Vẽ một hoạt động tự phục vụ bản thân hoặc việc nhà mà em thích nhất.

Xem lời giải

Đánh giá hoạt động

Tự đánh giá và bạn đánh giá em Ý kiến của người thân về việc em đã thực hiện

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất