Chủ đề 2. Vì một cuộc sống an toàn VBT Hoạt động trải nghiệm 2 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.8 trên 78 phiếu
Nhiệm vụ 1 trang 10 VBT Hoạt động trải nghiệm 2

Viết lại một câu chuyện bị lạc hoặc bị bắt cóc mà em biết vào khung sau:

Xem lời giải

Nhiệm vụ 2 trang 11 VBT Hoạt động trải nghiệm 2

Viết những địa điểm dễ bị lạc và những tình huống có nguy cơ bị bắt cóc vào cột tương ứng

Xem lời giải

Nhiệm vụ 3 trang 11 VBT Hoạt động trải nghiệm 2

Thực hành ghi nhớ cách phòng tránh bị lạc, Em hãy đọc các yêu cầu ở cột “Nhiệm vụ” và viết câu trả lời vào cột “Câu trả lời của em.”

Xem lời giải

Nhiệm vụ 4 trang 12 VBT Hoạt động trải nghiệm 2

Nối mỗi bức tranh với nội dung thông tin tương ứng để ghi nhớ cách phòng tránh khi bị bắt cóc.

Xem lời giải

Nhiệm vụ 5 trang 13 VBT Hoạt động trải nghiệm 2

Sắp xếp các bước xử trí khi bị lạc.

Xem lời giải

Nhiệm vụ 6 trang 13 VBT Hoạt động trải nghiệm 2

Quan sát tranh và viết cách xử lí tình huống có nguy cơ bị bắt cóc của em.

Xem lời giải

Nhiệm vụ 7 trang 14 VBT Hoạt động trải nghiệm 2

Viết cách xử lí tình huống của em khi bị lạc.

Xem lời giải

Nhiệm vụ 8 trang 14 VBT Hoạt động trải nghiệm 2

Viết bản quy tắc an toàn để phòng tránh bị lạc, bị bắt cóc vào khung dưới đây:

Xem lời giải

Đánh giá hoạt động

1. Tự đánh giá và bạn đánh giá em. 2. Ý kiến của người thân về những việc em đã thực hiện

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất