Chủ đề 4. Truyền thống quê em VBT Hoạt động trải nghiệm 2 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.3 trên 57 phiếu
Nhiệm vụ 1 trang 22 VBT Hoạt động trải nghiệm 2

Ghi tên một số truyền thống tốt đẹp của quê hương mà em biết vào những bông hoa dưới đây:

Xem lời giải

Nhiệm vụ 2 trang 23 VBT Hoạt động trải nghiệm 2

Viết dưới mỗi tranh những khó khăn mà các nhân vật có thể gặp phải.

Xem lời giải

Nhiệm vụ 3 trang 24 VBT Hoạt động trải nghiệm 2

Hoàn thành kế hoạch của em về việc giúp đỡ một gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn.

Xem lời giải

Nhiệm vụ 4 trang 24 VBT Hoạt động trải nghiệm 2

Viết dưới mỗi tranh một câu về hoạt động của cộng đồng nhằm giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn.

Xem lời giải

Nhiệm vụ 6 trang 25 VBT Hoạt động trải nghiệm 2

Viết ba việc em có thể làm để giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn.

Xem lời giải

Nhiệm vụ 5 trang 25 VBT Hoạt động trải nghiệm 2

Vẽ hoặc xé dán bức tranh theo chủ đề tương thân tương ái vào khung sau:

Xem lời giải

Nhiệm vụ 7 trang 26 VBT Hoạt động trải nghiệm 2

Viết cách ứng xử của em trong các tình huống sau

Xem lời giải

Nhiệm vụ 8 trang 27 VBT Hoạt động trải nghiệm 2

Hãy viết những lời yêu thương của em gửi đến những người gặp khó khăn.

Xem lời giải

Nhiệm vụ 9 trang 27 VBT Hoạt động trải nghiệm 2

Viết báo cáo về việc em đã làm trong hoạt động “Thực hành giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn”.

Xem lời giải

Đánh giá hoạt động

Tự đánh giá và bạn đánh giá em. - Viết cảm xúc của em khi tham gia các hoạt động trong chủ đề “Truyền thống quê em”.

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất