Chủ đề 4 : Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài tập 8 trang 54 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 8 trang 54 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Giải và biểu diễn tập nghiệm trên trục số các bất phương trình sau:

Xem chi tiết

Bài tập 9 trang 55 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 9 trang 55 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Giải các bất phương trình sau:

Xem chi tiết

Bài tập 10 trang 55 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 10 trang 55 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Giải các bất phương trình sau:

Xem chi tiết

Bài tập 11 trang 55 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 11 trang 55 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Hùng tham dự một kì thi gồm hai môn. Điểm thi của môn thứ nhất lá 6. Muốn vượt qua kì thi thì điểm trung bình của hai môn ít nhất là 11. Hỏi số điểm ít nhất của môn thi thứ hai mà Hùng phải có để đạt yêu cầu ?

Xem chi tiết

Bài tập 12 trang 55 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 12 trang 55 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Trong một buổi sinh hoạt ngoài trời, ban điều hành lớp muốn mua bánh pizza loại giá 200000 đồng một cái. Chi phí tối đa để mua bánh là 850000 đồng. Hỏi ban điều hành lớp mua được nhiều nhất mấy cái bánh như thế ?

Xem chi tiết

Bài tập 13 trang 55 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 13 trang 55 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Rút gọn biểu thức:

Xem chi tiết

Bài tập 14 trang 55 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 14 trang 55 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Rút gọn biểu thức:

Xem chi tiết

Bài tập 15 trang 55 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 15 trang 55 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Giải các phương trình sau:

Xem chi tiết

Bài tập 16 trang 55 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 16 trang 55 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Giải các phương trình sau:

Xem chi tiết

Bài tập 17 trang 55 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 17 trang 55 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Một công ty sản xuất vải thiều đóng hộp loại 500 g. Quy định công ty cho phép có sai số tối đa về khối lượng khi đóng hộp là 5 g. Hãy lập phương trình và tìm khối lượng tối thiểu cho phép của hộp vải thiều khi xuất xưởng.

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài