Ôn tập chương 3 - Phương trình bậc nhất một ẩn, giải bài toán bằng cách lập phương trình

Bình chọn:
4.4 trên 45 phiếu
Câu hỏi 1 trang 33 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Câu hỏi 1 trang 33 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Thế nào là hai phương trình tương đương ?

Xem chi tiết

Câu hỏi 2 trang 33 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Câu hỏi 2 trang 33 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Nhân hai vế của một phương trình với cùng một biểu thức chứa ẩn thì có thể không được phương trình tương đương. Em hãy cho một ví dụ.

Xem chi tiết

Câu hỏi 3 trang 33 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Câu hỏi 3 trang 33 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Với điều kiện nào của a thì phương trình ax + b = 0 là một phương trình bậc nhất ? (a và b là hai hằng số)

Xem chi tiết

Câu hỏi 4 trang 33 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Câu hỏi 4 trang 33 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Khi giải phương trình chứa ẩn ở mẫu, ta phải chú ý điều gì ?

Xem chi tiết

Câu hỏi 5 trang 33 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Câu hỏi 5 trang 33 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Hãy nêu các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.

Xem chi tiết

Bài tập 1 trang 33 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 1 trang 33 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Giải các phương trình:

Xem chi tiết

Bài tập 2 trang 33 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 2 trang 33 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Giải các phương trình sau bằng cách đưa về phương trình tích:

Xem chi tiết

Bài tập 3 trang 33 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 3 trang 33 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Giải các phương trình:

Xem chi tiết

Bài tập 4 trang 33 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 4 trang 33 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Giải phương trình:

Xem chi tiết

Bài tập 5 trang 33 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 5 trang 33 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Để chế biến cà phê cho hợp với khẩu vị của khách

Xem chi tiết

Bài tập 6 trang 33 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 6 trang 33 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Biết rằng 100 g một dung dịch chứa 25 gam muối. Hỏi phải pha thêm bao nhiêu gam nước vào dung dịch để được một dung dịch chứa 20% muối.

Xem chi tiếtHỏi bài