A – Phần đại số

Bình chọn:
4.7 trên 53 phiếu
Bài tập 1 trang 126 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Năm ngoái, tổng số dân cảu hai tỉnh A và B là 4 triệu người. Năm nay, dân số của tỉnh A tăng thêm 1,1%, còn dân số của tỉnh B tăng thêm 1,2%. Tuy vậy, số dân của tỉnh A năm nay vẫn nhiều hơn tỉnh B là 807200 người.

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 126 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Tính số điện (kWh) đã sử dụng.

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 126 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Một số tự nhiên có hai chữ số. Chữ số hàng đơn vị gấp hai lần chữ số hàng chục. Nếu thêm chữ số 1 xen vào giữa hai chữ số ấy thì được một số mới lớn hơn số ban đầu là 370. Tìm số ban đầu.

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 126 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng nếu viết thêm một chữ số 2 vào bên trái và một chữ số 2 vào bên phải số đó thì ta được một số lớn gấp 153 lần số ban đầu.

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 126 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Giải các bất phương trình:

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 126 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Một xí nghiệp sản xuất trà xanh đóng gói. Với loại gói có khối lượng 500 g, xí nghiệp cho phép có sai số tối đa là 6 g. Tìm khối lượng tối đa và khối lượng tối thiểu của các gói trà khi xuất xưởng.

Xem lời giải

Các chương, bài khác