Bài tập - Chủ đề 5 : Các phép toán với phân thức

Bình chọn:
4.7 trên 110 phiếu
Bài tập 1 trang 78 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Thực hiện phép tính sau:

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 78 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Thực hiện phép tính và rút gọn:

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 78 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Thực hiện phép tính và rút gọn:

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 78 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Thực hiện phép tính và rút gọn:

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 78 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tìm mẫu thức chung rồi thực hiện phép tính:

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 78 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Toán học và giao thông

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 78 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Thực hiện phân thức:

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 79 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Thực hiện phân thức

Xem lời giải

Bài tập 9 trang 79 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tính

Xem lời giải

Bài tập 10 trang 79 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tính

Xem lời giải

Bài tập 11 trang 79 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Toán học và rèn luyện thân thể

Xem lời giải

Bài tập 12 trang 79 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Thực hiện phép nhân các phân thức:

Xem lời giải

Bài tập 13 trang 79 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Thực hiện các phép tính:

Xem lời giải

Bài tập 14 trang 80 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Áp dụng tính chất phân phối để thực hiện phép tính:

Xem lời giải

Bài tập 15 trang 80 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Chứng minh các đẳng thức sau:

Xem lời giải

Bài tập 16 trang 80 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Thực hiện các phép chia phân thức:

Xem lời giải

Bài tập 17 trang 80 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Thực hiện các phép tính sau:

Xem lời giải

Bài tập 18 trang 80 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Thực hiện các phép tính sau:

Xem lời giải

Bài tập 19 trang 80 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tính C ở đẳng thức sau:

Xem lời giải

Bài tập 20 trang 80 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Biến đổi các biểu thức sau thành phân thức:

Xem lời giải

Xem thêm