Bài tập - Chủ đề 2 : Phân tích đa thức thành nhân tử

Bình chọn:
4.8 trên 80 phiếu
Bài 1 trang 33 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài 1 trang 33 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 33 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài 2 trang 33 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Phân tích các đa thức sau thành nhân tử

Xem chi tiết
Bài 3 trang 33 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài 3 trang 33 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Phân tích đa thức sau thành nhân tử:

Xem chi tiết
Bài 4 trang 33 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài 4 trang 33 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Phân tích đa thức sau thành nhân tử

Xem chi tiết
Bài 5 trang 33 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài 5 trang 33 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Phân tích đa thức sau thành nhân tử:

Xem chi tiết
Bài 6 trang 33 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài 6 trang 33 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Phân tích đa thức sau thành nhân tử:

Xem chi tiết
Bài 7 trang 33 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài 7 trang 33 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Phân tích các đa thức thành nhân tử:

Xem chi tiết
 Bài 8 trang 33 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài 8 trang 33 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Phân tích đa thức sau thành nhân tử:

Xem chi tiết
Bài 9 trang 34 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài 9 trang 34 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tìm x, biết:

Xem chi tiết
Bài 10 trang 34 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài 10 trang 34 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Phân tích các đa thức thành nhân tử:

Xem chi tiết
Bài 11 trang 34 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài 11 trang 34 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Phân tích đa thức sau thành nhân tử:

Xem chi tiết
Bài 12 trang 34 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài 12 trang 34 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tìm x, biết:

Xem chi tiết
Bài 13 trang 34 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài 13 trang 34 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Phân tích các đa thức sau thành nhân tử

Xem chi tiết

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài