Cùng em học Toán 3 Tuần 30 - Cùng em học Toán 3

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 42


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 tuần 30 câu 1, 2, 3, 4 trang 42, 43 với lời giải chi tiết. Câu 4. Một xưởng bánh kẹo chuẩn bị cho dịp Tết thiếu nhi 1 - 6...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đặt tính rồi tính:

\(\begin{array}{l}
35672+47109\\
81605+8576\\
23456+37129\\
61584+7215
\end{array}\)

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

\(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{r}}{35672}\\{47109}\end{array}}}{{\,\,\,\,82781}}\)

\(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{r}}{81605}\\{8576}\end{array}}}{{\,\,\,\,90361}}\)

\(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{r}}{23456}\\{37129}\end{array}}}{{\,\,\,\,60585}}\)

\(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{r}}{61584}\\{7215}\end{array}}}{{\,\,\,68799}}\)

Câu 2

Tính:

\(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{r}}{42601}\\{12345}\\{30708}\end{array}}}{{\,\,\,\,.......}}\)

\(\dfrac{{ - \begin{array}{*{20}{r}}{76848}\\{8386}\end{array}}}{{\,\,\,\,.......}}\)

\(\dfrac{{ - \begin{array}{*{20}{r}}{60834}\\{43582}\end{array}}}{{\,\,\,\,.......}}\)

Phương pháp giải:

Thực hiện phép cộng hoặc trừ các số cùng một hàng theo thứ tự từ phải sang trái, chú ý số cần nhớ. 

Lời giải chi tiết:

\(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{r}}{42601}\\{12345}\\{30708}\end{array}}}{{\,\,\,\,85654}}\)

\(\dfrac{{ - \begin{array}{*{20}{r}}{76848}\\{8386}\end{array}}}{{\,\,\,\,68462}}\)

\(\dfrac{{ - \begin{array}{*{20}{r}}{60834}\\{43582}\end{array}}}{{\,\,\,\,17306}}\)

Câu 3

Tìm \(x\) :

a) \(x + 25749 = 42974\)

b) \(x+4767=32938\)

c) \(x+35254=70734\)

Phương pháp giải:

Muốn tìm số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

Lời giải chi tiết:

a) \(x + 25749 = 42974\)

                    \(x=42974-25749\)

                    \(x=17225\)

b) \(x+4767=32938\)

                  \(x=32938-4767\)

                  \(x=28171\)

c) \(x+35254=70734\)

                   \(x=70734-35254\)

                   \(x=35480\)

Câu 4

 Một xưởng bánh kẹo chuẩn bị cho dịp Tết thiếu nhi 1 - 6 đã đóng gói được 11 050 gói bánh quy, 10 400 gói bánh dẻo và 8370 gói kẹo. Hỏi xưởng bánh kẹo đó đã đóng gói được số gói bánh nhiều hơn số gói kẹo là bao nhiêu gói ?

Phương pháp giải:

- Tính tổng số gói bánh.

- Lấy tổng vừa tìm được trừ đi số gói kẹo đã cho.

Lời giải chi tiết:

Xưởng đó đã đóng gói được tổng số gói bánh là :

11 050 + 10 400 = 21 450 (gói bánh)

Xưởng bánh kẹo đó đã đóng gói được số gói bánh nhiều hơn số gói kẹo số gói là :

21 450 - 8370 = 13 080 (gói)

Đáp số: 13 080 gói.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan:

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu