Cùng em học Toán 3 Tuần 15 - Cùng em học Toán 3

Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 1 - trang 52 - Tuần 15 - Tiết 1


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 52 - Tiết 1. Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số - Tuần 15 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 3 tập 1

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Phương pháp giải:

- Thực hiện phép chia số có ba chữ số cho số có một chữ số.

Giải chi tiết:

Bài 2

Tìm \(x:\)

\(x \times 5 = 165\)

\(336:x = 8\)

\(6 \times x = 564\) 

Phương pháp giải:

- Muốn tìm thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.

- Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

Giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}x \times 5 = 165\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 165:5\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 33\end{array}\)

\(\begin{array}{l}336:x = 8\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 336:8\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 42\end{array}\)

\(\begin{array}{l}6 \times x = 564\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 564:6\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 94\end{array}\)

Bài 3

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Có 245m vải.May mỗi bộ quần áo hết 3m vải. Như vậy có thể may được ….. bộ quần áo và còn thừa ….. m vải.

Phương pháp giải:

Lấy số mét vải chia cho số mét vải cần dùng để may một bộ quần áo, thương là số bộ quần áo may được, số dư là số mét vải còn thừa.

Giải chi tiết:

Ta có: 245 : 3 = 81 (dư 2)

Vậy từ 245 m vải có thể may được 81 bộ quần áo và còn thừa 2 mét vải.

Bài 4

Giải bài toán: Mỗi cửa hàng có 450kg gạo tẻ, số gạo tẻ nhiều gấp 3 lần số gạo nếp. Hỏi cửa hàng đó có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo nếp và gạo tẻ?

Phương pháp giải:

- Tìm khối lượng của gạo nếp.

- Tìm khối lượng của cả hai loại gạo.

Giải chi tiết:

Cửa hàng đó có số ki-lô-gam gạo nếp là:

450 : 3 = 150 (kg)

Cửa hàng đó có tất cả số ki-lô-gam gạo là:

450 + 150 = 600 (kg)

Đáp số: 600 kg.

 Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan:

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu