Cùng em học Toán 3 Tuần 7 - Cùng em học Toán 3

Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 1 - trang 27 - Tuần 7 - Tiết 1


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 27 - Tiết 1. Bảng nhân 7 - Tuần 7 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 3 tập 1

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

 Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

\(\begin{array}{l}7 \times 3 =  \ldots \\3 \times 7 =  \ldots \end{array}\)

\(\begin{array}{l}7 \times 6 =  \ldots \\6 \times 7 =  \ldots \end{array}\)

\(\begin{array}{l}7 \times 1 =  \ldots \\1 \times 7 =  \ldots \end{array}\)

\(\begin{array}{l}7 \times 0 =  \ldots \\7 \times 7 =  \ldots \end{array}\)

Phương pháp giải:

Nhẩm lại các giá trị trong bảng nhân 7 rồi điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Giải chi tiết:

7 × 3 = 21

7 × 1 = 7

3 × 7 = 21

1 × 7 = 7

7 × 6 = 42

7 × 0 = 0

6 × 7 = 42 7 × 7 = 49

Câu 2

Tính:

\(7 \times 4 + 32 =  \ldots \)

\(7 \times 8 - 16 =  \ldots \)

\(7 \times 7 + 28 =  \ldots \)

\(7 \times 9 - 57 =  \ldots \)

Phương pháp giải:

Tính giá trị của biểu thức theo thứ tự từ trái sang phải.

Giải chi tiết:

7 × 4 + 32 = 28 + 32

                 = 60

7 × 8 – 16 = 56 – 16

                = 40

7 × 7 + 28 = 49 + 28

                 = 77

7 × 9 – 57 = 63 – 57

                 = 6

Câu 3

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 7; 14; …; 28; …; …; …; …; …; …

b) 70; 63; …; …42; …; …; …; …; …

Phương pháp giải:

Đếm cách tới và lùi 7 đơn vị rồi điền các số còn thiếu vào chỗ trống.

Giải chi tiết:

a) 7; 14; 21; 28; 35; 42; 49; 56; 63; 70.

b) 70; 63; 56; 49; 42; 35; 28; 21; 14; 7.

Câu 4

Giải bài toán: Mỗi tổ của lớp 3B đóng góp được 7 quyển sách vào thư viện. Biết lớp 3B có 5 tổ, hỏi cả lớp 3B đóng góp được bao nhiêu quyển sách vào thư viện?

Phương pháp giải:

Muốn tìm số sách của cả lớp đóng góp được thì em lấy số sách mỗi tổ đóng góp nhân với số tổ.

Giải chi tiết:

Cả lớp 3B đóng góp được số quyển sách vào thư viện là:

7 × 5 = 35 (quyển)

Đáp số: 35 quyển.

 Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan:

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu