Cùng em học Toán 3 Tuần 18 - Cùng em học Toán 3

Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 1 - trang 62 - Tuần 18 - Tiết 1


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 62 - Tiết 1. Chu vi hình chữ nhật, hình vuông - Tuần 18 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 3 tập 1

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

a) Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài ….. chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi ….. với 2.

b) Chu vi hình chữ nhật có chiều dài 5cm, chiều rộng 4cm là: …..

Phương pháp giải:

a) Nhẩm lại quy tắc tính chu vi hình chữ nhật rồi điền từ còn thiếu vào chỗ trống.

b) Tính chu vi hình chữ nhật khi biết chiều dài và chiều rộng của hình đó.

Giải chi tiết:

a) Muốn tính chu vi của hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2.

b) Chu vi hình chữ nhật có chiều dài 5 cm, chiều rộng 4cm là: (5 + 4) × 2 = 18 (cm).

Bài 2

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

a) Muốn tính chu vi hình vuông ta lấy độ dài một cạnh ..... với 4.

b) Chu vi hình vuông có cạnh 6cm là: .....

Phương pháp giải:

a) Nhẩm cách tính chu vi hình vuông rồi điền từ còn thiếu vào chỗ trống.

b) Tính chu vi hình vuông khi biết độ dài cạnh.

Giải chi tiết:

a) Muốn tính chu vi hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với 4.

b) Chu vi hình vuông có cạnh 6cm là: 6 × 4 = 24 (cm).

Bài 3

Tính chu vi của hình chữ nhật và hình vuông (theo mẫu):

Chiều dài

Chiều rộng

Chu vi hình chữ nhật

3cm

2cm

(3 + 2) × 2 = 10 (cm)

5dm

4dm

 

8m

6m

 

 

Cạnh

Chu vi hình vuông

5m

5 × 4 = 20 (cm)

7cm

 

6dm

 

Phương pháp giải:

- Chu vi hình chữ nhật bằng chiều dài cộng chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2.

- Chu vi hình vuông bằng độ dài 1 cạnh nhân với 4.

Giải chi tiết:

 

Chiều dài

Chiều rộng

Chu vi hình chữ nhật

3cm

2cm

(3 + 2) × 2 = 10 (cm)

5dm

4dm

(5 + 4) × 2 = 18 (cm)

8m

6m

(8 + 6) × 2 = 28 (cm)

 

Cạnh

Chu vi hình vuông

5m

5 × 4 = 20 (cm)

7cm

× 4 = 28 (cm)

6dm

× 4 = 24 (cm)

Bài 4

Giải bài toán: Một mảnh đất hình vuông cạnh 180m, trong đó có phần đất trồng cây hình chữ nhật có chiều dài 125m, chiều rộng 90m. Tính chu vi mảnh đất và chu vi phần đất trồng cây đó.

Phương pháp giải:

- Tính chu vi mảnh đất hình vuông bằng cách lấy một cạnh nhân với 4.

- Tính chu vi hình chữ nhật bằng cách lấy chiều dài cộng chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2.

Giải chi tiết:

Chu vi mảnh đất hình vuông dài là:

180 × 4 = 720 (m)

Chu vi phần đất trồng cây dài là:

(125 + 90) × 2 = 430 (m)

Đáp số: 430 m.

 Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan:

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu