CHƯƠNG 5. NHÓM HALOGEN

Bình chọn:
4.7 trên 95 phiếu
Phương pháp giải một số dạng bài tập về axit clohidric - Muối clorua

Phương pháp giải một số dạng bài tập về axit clohidric - muối clorua.

Xem chi tiết

Phương pháp giải một số dạng bài tập về clo

Một số dạng bài tập về clo

Xem chi tiết

Phương pháp giải một số dạng bài về dạng khái quát nhóm halogen

Tổng quan về nhóm halogen

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 5 - Đề số 1 - Hóa học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 5 - Đề số 1 - Hóa học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 5 - Đề số 1 - Hóa học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 5 - Đề số 1 - Hóa học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) -Chương 5 - Đề số 2 - Hóa học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) -Chương 5 - Đề số 2 - Hóa học 10

Xem lời giải

Khái quát về nhóm halogen

I. Vị trí của nhóm halogen trong bảng tuần hoàn - Gồm các nguyên tố flo (F), clo (Cl), brom (Br), iot (I) và atatin (At). Atatin không gặp trong tự nhiên, là nguyên tố phóng xạ.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 96 sgk Hóa học 10

Giải bài 1 trang 96 SGK Hóa học 10. Kim loại nào sau đây

Xem lời giải

Bài 2 trang 96 sgk Hóa học lớp 10

Giải bài 2 trang 96 SGK Hóa học 10. Đặc điểm nào dưới đây

Xem lời giải

Bài 3 trang 96 sgk Hóa học lớp 10

Đặc điểm nào

Xem lời giải

Bài 4 trang 96 sgk Hóa học lớp 10

Giải bài 4 trang 96 SGK Hóa học 10. So sánh những nguyên tố halogen về các mặt sau:

Xem lời giải

Bài 5 trang 96 sgk Hóa học 10

Giải bài 5 trang 96 SGK Hóa học 10. Hãy cho biết quy luật sự

Xem lời giải

Bài 6 trang 96 sgk Hóa học lớp 10

Giải bài 6 trang 96 SGK Hóa học 10. Nêu tính chất hóa học

Xem lời giải

Bài 7 trang 96 sgk Hóa học lớp 10

Giải bài 7 trang 96 SGK Hóa học 10. Giải thích vì sao các

Xem lời giải

Bài 8 trang 96 sgk Hóa học 10

Giải bài 8 trang 96 SGK Hóa học 10. Cho một lượng đơn chất halogen

Xem lời giải

Lý thuyết về Clo

Clo là......

Xem chi tiết

Bài 1 trang 101 sgk Hóa học lớp 10

Giải bài 1 trang 101 SGK Hóa học 10. Trong phòng thí nghiệm

Xem lời giải

Bài 2 trang 101 sgk Hóa học lớp 10

Giải bài 2 trang 101 SGK Hóa học 10. Cho biết tính chất hóa học cơ bản

Xem lời giải

Bài 3 trang 101 sgk Hóa học lớp 10

Giải bài 3 trang 101 SGK Hóa học 10. Dẫn khí clo vào nước

Xem lời giải

Bài 4 trang 101 sgk Hóa học lớp 10

Giải bài 4 trang 101 SGK Hóa học 10. Nêu những ứng dụng thực tế của Clo?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất