CHƯƠNG 3. LIÊN KẾT HÓA HỌC

Bình chọn:
4.4 trên 46 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 3 - Đề số 2 - Hóa học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 3 - Đề số 2 - Hóa học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Đề số 2 - Hóa học 10

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Đề số 2 - Hóa học 10 có đáp án và lời giải chi tiết.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Đề số 3 - Hóa học 10

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Đề số 3 - Hóa học 10 có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

Phương pháp giải bài tập về liên kết ion

Bài tập về liên kết ion

Xem chi tiết

Phương pháp giải bài tập về hóa trị - số OXH

Phương pháp xác định hóa trị - số OXH đầy đủ, ngắn gọn, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Phương pháp giải bài tập về liên kết cộng hóa trị

Phương pháp giải bài tập ngắn gọn, đầy đủ dễ hiểu.

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 3 - Đề số 1 - Hóa học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 3 - Đề số 1 - Hóa học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Đề số 1 - Hóa học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Đề số 1 - Hóa học 10

Xem lời giải

Lý thuyết liên kết ion - tinh thể ion

Khái niệm về liên kết hóa học

Xem chi tiết

Lý thuyết hóa trị và số oxi hóa

SỐ OXI HÓA...

Xem chi tiết

Lý thuyết liên kết cộng hóa trị

Liên kết cộng hóa trị...

Xem chi tiết

Lý thuyết luyện tập: Liên kết hóa học

KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG

Xem chi tiết

Bài 1 trang 59 sgk hóa học 10

Giải bài 1 trang 59 SGK Hóa học 10. Liên kết hóa học trong NaCl được hình thành do:

Xem lời giải

Bài 2 trang 59 sgk hóa học 10

Giải bài 2 trang 59 SGK Hóa học 10. Muối ăn ở thể rắn là:

Xem lời giải

Bài 3 trang 60 sgk hóa học 10

Giải bài 3 trang 60 SGK Hóa học 10. Viết cấu hình electron ..

Xem lời giải

Bài 4 trang 60 sgk hóa học 10

Giải bài 4 trang 60 SGK Hóa học 10. Xác định số proton, nơtron, electron trong các nguyên tử oxi thu 2e.

Xem lời giải

Bài 5 trang 60 sgk hóa học 10

Giải bài 5 trang 60 SGK Hóa học 10. So sánh số electron

Xem lời giải

Bài 6 trang 60 sgk hóa học 10

Giải bài 6 trang 60 SGK Hóa học 10. Trong các hợp chất sau đây...

Xem lời giải

Bài 1 trang 64 sgk hóa học 10

Giải bài 1 trang 64 SGK Hóa học 10. Chọn câu đúng nhất về liên kết cộng hóa trị.

Xem lời giải

Bài 2 trang 64 sgk hóa học 10

Giải bài 2 trang 64 SGK Hóa học 10. Chọn câu đúng trong các câu sau:

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất