CHƯƠNG 4. PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ

Bình chọn:
4.5 trên 35 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 4 - Đề số 2 - Hóa học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 4 - Đề số 2 - Hóa học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 4 - Đề số 3 - Hóa học 10

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 4 - Đề số 3 - Hóa học 10 có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

Phương pháp giải bài tập về hóa trị - số OXH

Phương pháp xác định hóa trị - số OXH đầy đủ, ngắn gọn, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Luyện tập câu hỏi xác định loại phản ứng hóa học

Xác định các loại phản ứng hóa học

Xem chi tiết

Phương pháp giải một số bài toán áp dụng định luật bảo toàn electron

Cách giải một số bài toán theo phương pháp bảo toàn electron.

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 4 - Đề số 1 - Hóa học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 4 - Đề số 1 - Hóa học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 4 - Đề số 1 - Hóa học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 4 - Đề số 1 - Hóa học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 4 - Đề số 2 - Hóa học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 4 - Đề số 2 - Hóa học 10

Xem lời giải

Lý thuyết phản ứng oxi hoá - khử

I- ĐỊNH NGHĨA PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ VÀ XÁC ĐINH SỐ OXI HOÁ

Xem chi tiết

Lý thuyết phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ

I – PHẢN ỨNG CÓ SỰ THAY ĐỔI SỐ OXI HOÁ VÀ PHẢN ỨNG KHÔNG CÓ SỰ THAY ĐỔI SỐ OXI HOÁ

Xem chi tiết

Lý thuyết luyện tập: phản ứng oxi hoá - khử

a) Sự oxi hoá là sự nhường electron, là sự tăng số oxi hoá.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 82 sgk hoá học 10

Giải bài 1 trang 82 SGK Hóa học 10. Cho các phản ứng sau :

Xem lời giải

Bài 2 trang 82 sgk hoá học 10

Giải bài 2 trang 82 SGK Hóa học 10. Cho các phản ứng sau :

Xem lời giải

Bài 3 trang 83 sgk hoá học 10

Giải bài 3 trang 83 SGK Hóa học 10. Trong số các phản ứng sau :

Xem lời giải

Bài 4 trang 83 sgk hoá học 10

Giải bài 4 trang 83 SGK Hóa học 10. Trong phản ứng :

Xem lời giải

Bài 5 trang 83 sgk hoá học 10

Giải bài 5 trang 83 SGK Hóa học 10. Phân biệt chất oxi hoá và sự oxi hoá, chất khử và sự khử. Lấy thí dụ để minh họa.

Xem lời giải

Bài 6 trang 83 sgk hoá học 10

Giải bài 6 trang 83 SGK Hóa học 10. Thế nào là phản ứng oxi hoá - khử ? Lấy ba thí dụ.

Xem lời giải

Bài 7 trang 83 sgk hoá học 10

Giải bài 7 trang 83 SGK Hóa học 10. Lập phương trình phản ứng oxi hoá - khử sau đây theo phương pháp thăng bằng electron :

Xem lời giải

Bài 8 trang 83 sgk hoá học 10

Giải bài 8 trang 83 SGK Hóa học 10. Cần bao nhiêu gam đồng để khử hoàn toàn lượng ion bạc

Xem lời giải

Bài 1 trang 86 sgk hoá học 10

Giải bài 1 trang 86 SGK Hóa học 10. Cho phản ứng

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất