CHƯƠNG 2. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN - HÓA 10

Bình chọn:
4.4 trên 88 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 2 - Đề số 3 - Hóa học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 2 - Đề số 3 - Hóa học 10

Xem lời giải

Phương pháp giải một số dạng bài tập về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Phương pháp giải bài tập về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học nhanh, ngắn gọn, đầy đủ và dễ hiểu.

Xem chi tiết

Phương pháp giải bài tập về sự biến đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố hóa học

Phương pháp giải bài tập về sự biến đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố hóa học đầy đủ, ngắn gọn, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 2 - Đề số 1 - Hóa học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 2 - Đề số 1 - Hóa học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 2 - Đề số 1 - Hóa học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 2 - Đề số 1 - Hóa học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 2 - Đề số 2 - Hóa học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 2 - Đề số 2 - Hóa học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 2 - Đề số 2 - Hóa học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 2 - Đề số 2 - Hóa học 10

Xem lời giải

Lý thuyết Sự biến đổi tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học.

Sau mỗi chu kì,

Xem chi tiết

Lý thuyết Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

Các nguyên tố hóa học được xếp vào bảng tuần hoàn dựa trên các nguyên tắc sau:

Xem chi tiết

Lý thuyết Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn.

Tính chất của các nguyên tử cũng như

Xem chi tiết

Bài 1 trang 35 sgk hóa học 10

Giải bài 1 trang 35 SGK Hoá học 10. Các nguyên tố xếp ở chu kì 6 có số lớp electron trong nguyên tử là:

Xem lời giải

Bài 2 trang 35 sgk hóa học 10

Giải bài 2 trang 35 SGK Hoá học 10. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, số chu kì nhỏ và số chu kì lớn là:

Xem lời giải

Bài 3 trang 35 sgk hóa học 10

Giải bài 3 trang 35 SGK Hoá học 10. Số nguyên tố trong chu kì 3 và 5 là:

Xem lời giải

Bài 4 trang 35 sgk hóa học 10

Giải bài 4 trang 35 SGK Hoá học 10. Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố được sắp xếp theo nguyên tắc nào ?

Xem lời giải

Bài 5 trang 35 sgk hóa học 10

Giải bài 5 trang 35 SGK Hoá học 10. Tìm câu sai trong các câu sau đây:

Xem lời giải

Bài 6 trang 35 sgk hóa học 10

Giải bài 6 trang 35 SGK Hoá học 10. Hãy cho biết nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố

Xem lời giải

Bài 7 trang 35 sgk hóa học 10

Giải bài 7 trang 35 SGK Hoá học 10. Nhóm nguyên tố là gì ?

Xem lời giải

Bài 8 trang 35 sgk hóa học 10

Hãy cho biết quan hệ giữa số thứ tự

Xem lời giải

Bài 9 trang 35 sgk hóa học 10

Giải bài 9 trang 35 SGK Hoá học 10. Hãy cho biết số electron thuộc lớp ngoài cùng của

Xem lời giải

Bài 1 trang 41 sgk hóa học 10

Giải bài 1 trang 41 SGK Hoá học 10. Các nguyên tố thuộc cùng một nhóm A

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất