CHƯƠNG 6. OXI - LƯU HUỲNH

Bình chọn:
4.7 trên 92 phiếu
Phương pháp giải một số dạng bài tập về axit sunfuric, muối sunfat

Phương pháp giải một số dạng bài tập về axit sunfuric, muối sunfat

Xem chi tiết

Phương pháp giải một số bài tập về Oxi – Ozon

Phương pháp giải một số bài tập về Oxi – Ozon

Xem chi tiết

Phương pháp giải một số dạng bài tập về H2S, SO2, SO3 và muối sunfua

Phương pháp giải một số dạng bài tập về H2S, SO2, SO3 và muối sunfua

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 6 - Đề số 1 - Hóa học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 6 - Đề số 1 - Hóa học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 6 - Đề số 1 - Hóa học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 6 - Đề số 1 - Hóa học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 6 - Đề số 2 - Hóa học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 6 - Đề số 2 - Hóa học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 6 - Đề số 2 - Hóa học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 6 - Đề số 2 - Hóa học 10

Xem lời giải

Phương pháp giải một số bài tập về Lưu huỳnh

Phương pháp giải một số bài tập về Lưu huỳnh

Xem chi tiết

Bài 29: Oxi - Ozon

Nguyên tố oxi có ....

Xem chi tiết

Bài 1 - Trang 127 - SGK Hóa học 10

Giải bài 1 trang 127 SGK Hóa học 10. Hãy ghép cấu hình electron với nguyên tử thích hợp :

Xem lời giải

Bài 2 - Trang 127 - SGK Hóa học 10

Giải bài 2 trang 127 SGK Hóa học 10. Chất nào sau đây có liên kết cộng hóa trị không cực?

Xem lời giải

Bài 3 - Trang 127 - SGK Hóa học 10

Giải bài 3 trang 127 SGK Hóa học 10. Hãy dẫn ra những phản ứng hóa học để chứng minh rằng :

Xem lời giải

Bài 4 - Trang 127 - SGK Hóa học 10

Giải bài 4 trang 127 SGK Hóa học 10. Hãy trình bày các phương pháp điều chế oxi trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.

Xem lời giải

Bài 5 - Trang 127 - SGK Hóa học 10

Giải bài 5 trang 128 SGK Hóa học 10. Hãy cho biết những ứng dụng của khí oxi và khí ozon.

Xem lời giải

Bài 6 - Trang 127 - SGK Hóa học 10

Cho hỗn hợp khí oxi và ozon. Sau một thời gian, ozon bị phân hủy...

Xem lời giải

Bài 30: Lưu huỳnh

Lưu huỳnh là ...

Xem chi tiết

Bài 1 - Trang 132 - SGK Hóa Học 10

Giải bài 1 trang 132 SGK Hóa học 10. Trong phản ứng này, tỉ lệ số nguyên tử lưu huỳnh bị khử : số lưu huỳnh bị oxi hóa là ?

Xem lời giải

Bài 2 - Trang 132 - SGK Hóa Học 10

Giải bài 2 trang 132 SGK Hóa học 10. Đơn chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử ?

Xem lời giải

Bài 3 - Trang 132 - SGK Hóa Học 10

Giải bài 3 trang 132 SGK Hóa học 10. Có thể dự đoán sự thay đổi như thế nào về...

Xem lời giải

Bài 4 - Trang 132 - SGK Hóa Học 10

Giải bài 4 trang 132 SGK Hóa học 10. Đun nóng một hỗn hợp gồm có 0,65g bột kẽm...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất