CHƯƠNG 1. NGUYÊN TỬ - HÓA HỌC 10

Bình chọn:
4.6 trên 146 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Đề số 2 - Hóa học 10

Đáp án và lời giải chi tiết đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Đề số 2 - Hóa học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đề số 2 - Hóa học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đề số 2 - Hóa học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đề số 3 - Hóa học 10

Đáp án và lời giải chi tiết đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đề số 3 - Hóa học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đề số 4 - Hóa học 10

Đáp án và lời giải chi tiết đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đề số 4 - Hóa học 10

Xem lời giải

Phương pháp giải một số dạng bài tập về thành phần nguyên tử

Phương pháp giải một số dạng bài tập về thành phần nguyên tử cụ thể, ngắn gọn dễ hiểu

Xem chi tiết

Phương pháp giải một số bài tập về cấu hình electron nguyên tử hay nhất

Phương pháp giải ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Phương pháp giải một số bài tập về cấu tạo vỏ nguyên tử

Phương pháp giải bài tập ngắn gọn, dễ hiểu

Xem chi tiết

Phương pháp giải một số bài toán về hạt nhân nguyên tử, đồng vị

Phương pháp giải một số bài toán ngắn gọn, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Đề số 1 - Hóa học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Đề số 1 - Hóa học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đề số 1 - Hóa học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đề số 1 - Hóa học 10

Xem lời giải

Lý thuyết thành phần nguyên tử

I- THÀNH PHẦN CẤU TẠO CỦA NGUYÊN TỬ Từ các nghiên cứu thực nghiệm của các nhà khoa học đã chứng minh thành phần cấu tạo của nguyên tử gồm:

Xem chi tiết

Lý Thuyết cấu hình electron nguyên tử

I - CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ

Xem chi tiết

Lý thuyết cấu tạo vỏ nguyên tử

I. SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA CÁC ELECTRON TRONG NGUYÊN TỬ

Xem chi tiết

Lý thuyết hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hoá học, đồng vị

Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hóa học và đồng vị

Xem chi tiết

Lý thuyết luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Bảng 3: Lớp và phân lớp electron.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 9 sgk hoá học 10

Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là...

Xem lời giải

Bài 2 trang 9 sgk hoá học 10

Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là

Xem lời giải

Bài 3 trang 9 sgk hoá học 10

Giải bài 3 trang 9 SGK Hoá học 10. Nguyên tử có đường kính lớn gấp khoảng 10 000 lần đường kính hạt nhân.

Xem lời giải

Bài 4 trang 9 sgk hoá học 10

Tìm tỉ số về khối lượng của electron so với proton, so với nơtron.

Xem lời giải

Bài 5 trang 9 sgk hoá học 10

Nguyên tử kẽm có bán kính

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất