Chủ đề 1 : Tứ giác – Hình thang

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hoạt động 1 trang 88 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Hoạt động 1 trang 88 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Quan sát các hình 1a, 1b, 1c, 1d dưới đây:

Xem chi tiết
Hoạt động 2 trang 88 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Hoạt động 2 trang 88 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Quan sát hình 2. Em hãy nhận xét về vị trí của mỗi tứ giác so với nửa mặt phẳng có bờ là một đường thẳng chứa bất kì cạnh nào của tứ giác.

Xem chi tiết
Thử tài bạn trang 89 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Thử tài bạn trang 89 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập 1. Hãy tìm các tứ giác lồi ở hình 1

Xem chi tiết
Hoạt động 3 trang 89 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Hoạt động 3 trang 89 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Đường chéo AC chia tứ giác ABCD thành hai tam giác ACB và ACD (h.4). Tính tổng các góc của tam giác ABC và tam giác ADC. Từ đó, ta có nhận xét gì về tổng các góc của tứ giác ABCD.

Xem chi tiết
Thử tài bạn trang 90 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Thử tài bạn trang 90 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập 1. Tìm số đo góc S ở hình 5:

Xem chi tiết
Hoạt động 4 trang 90 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Hoạt động 4 trang 90 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Hình 7b là hình vẽ minh họa một phần của chiếc thang tre ở hình 7a. Em có nhận xét gì về các bậc thang của chiếc thang?

Xem chi tiết
Hoạt động 5 trang 90 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Hoạt động 5 trang 90 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Hình 8b là hình ảnh của phần đuôi một chiếc máy bay ở hình 8a.

Xem chi tiết
Thử tài bạn trang 91 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Thử tài bạn trang 91 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tìm các tứ giác là hình thang trong hình 11:

Xem chi tiết
Hoạt động 6 trang 91 Tài liệu học – dạy Toán 8 tập 1 Hoạt động 6 trang 91 Tài liệu học – dạy Toán 8 tập 1

Giải bài tập Quan sát hình 10a và 10b. Hãy chỉ ra hình nào là hình thang.

Xem chi tiết
Thử tài bạn trang 92 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Thử tài bạn trang 92 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Dùng thước đo góc để chứng mình tứ giác ở hình 14 là hình thang vuông.

Xem chi tiết
Hoạt động 7 trang 92 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Hoạt động 7 trang 92 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Hình 12a là Cổng Ngọ Môn kinh thành Huế. Hình 12b là hình vẽ minh họa mặt trước chân thành. Hãy đo hai góc A và D rồi rút nhận xét về hai cạnh AB, CD của tứ giác ABCD.

Xem chi tiết
Thử tài bạn trang 93 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Thử tài bạn trang 93 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho các tứ giác trong hình 17.

Xem chi tiết
Hoạt động 8 trang 93 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Hoạt động 8 trang 93 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Hình 15b là hình ảnh của một mặt bên của tầng để cột cờ Hà Nội. Dùng thước đo góc để đo hai góc A và D của tứ giác ABCD.

Xem chi tiết
Hoạt động 9 trang 94 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Hoạt động 9 trang 94 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho hình thang cân ABCD (h.18). Hãy đo độ dài hai cạnh bên AD và BC rồi rút ra kết luận.

Xem chi tiết
Hoạt động 10 trang 94 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Hoạt động 10 trang 94 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Sử dụng thước để nối AC và BD ở hình 18. Hãy đo dộ dài hai đường chéo AC và BD và rút ra kết luận.

Xem chi tiết
Hoạt động 11 trang 94 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Hoạt động 11 trang 94 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho các hình thang sau:

Xem chi tiết
Thử tài bạn trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Thử tài bạn trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Hãy sử dụng thước đo góc và thước để tìm hình cân trong các tứ giác ở hình 21.

Xem chi tiết
Hoạt động 12 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Hoạt động 12 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Vẽ tam giác ABC, lấy M là trung điểm của AB. Qua M vẽ đường thẳng này cắt AC ở N (h.22). Đo AN và NC rồi nhận xét.

Xem chi tiết
Thử tài bạn trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Thử tài bạn trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Ở hình 22, cho biết AN = 6 cm. Tính AC.

Xem chi tiết
Hoạt động 13 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Hoạt động 13 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Vẽ tam giác ABC có E là trung điểm của AB, F là trung điểm của AC (h.24).

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài