Ôn tập chương 1 - Phép nhân và phép chia đa thức

Bình chọn:
4.7 trên 103 phiếu
Bài 1 trang 48 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài 1 trang 48 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Làm tính nhân:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 48 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài 2 trang 48 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Rút gọn các biểu thức sau:

Xem chi tiết
Bài 3 trang 48 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài 3 trang 48 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tính giá trị biểu thức:

Xem chi tiết
Bài 4 trang 48 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài 4 trang 48 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập a) Cho x + y = 15 và xy = 56.Tính

Xem chi tiết
Bài 5 trang 48 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài 5 trang 48 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Phân tích đa thức thành nhân tử:

Xem chi tiết
Bài 6 trang 48 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài 6 trang 48 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Phân tích đa thức thành nhân tử:

Xem chi tiết
Bài 7 trang 48 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài 7 trang 48 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Làm tính chia:

Xem chi tiết
Bài 8 trang 48 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài 8 trang 48 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tìm x, biết:

Xem chi tiết
Bài 9 trang 48 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài 9 trang 48 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Chứng minh:

Xem chi tiết
Bài 10 trang 48 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài 10 trang 48 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tìm n

Xem chi tiết
Bài 11 trang 48 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài 11 trang 48 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Chứng minh rằng với mọi n

Xem chi tiết
Bài 12 trang 48 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài 12 trang 48 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Minh làm một cái hộp đựng dụng cụ học tập bằng một tấm bìa cứng hình vuông có cạnh dài 20 cm. Để tạo chiều cao chiếc hộp, Minh cắt bốn góc tấm bìa bốn hình vuông mỗi hình đều có cạnh dài x cm như hình dưới.

Xem chi tiết
Bài 13 trang 48 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài 13 trang 48 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, trường của Hùng tổ chức cho các học sinh nam khối 8 thi đấu bóng đá. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt.

Xem chi tiết


Gửi bài