Bài tập - Chủ đề 3 : Liên hệ giữa phép cộng và phép nhân với bất phương trình

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài tập 1  trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 1 trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Khẳng định là đúng hay sai ?

Xem chi tiết
Bài tập 2 trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 2 trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho số thực a.

Xem chi tiết
Bài tập 3 trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 3 trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Khẳng định 3 + (-7) < 5 + (-7) là đúng hay sai ?

Xem chi tiết
Bài tập 4 trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 4 trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho số thực a.

Xem chi tiết
Bài tập 5 trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 5 trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho x < y. Hãy so sánh x + 2 với y + 2.

Xem chi tiết
Bài tập 6  trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 6 trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho x > y. Hãy so sánh x – 12 với y – 12

Xem chi tiết
Bài tập 7  trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 7 trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Hòa có số bút nhiều hơn Bình. Nếu cả hai cùng được tặng ba cây bút thì ai có số bút nhiều hơn.

Xem chi tiết
Bài tập 8  trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 8 trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Minh ít tuổi hơn Mẫn. Hỏi cách đây nốn năm thì tuổi bạn nào nhiều hơn ?

Xem chi tiết
Bài tập 9  trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 9 trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Với biển báo giao thông ở hình a thì phương tiện giao thông phải có vận tốc v (km/giờ) thỏa mãn:

Xem chi tiết
Bài tập 10  trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 10 trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Với biển báo giao thông ở hình b thì phương tiện giao thông phải có tải trọng p (tấn) thỏa mãn:

Xem chi tiết
Bài tập 11 trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 11 trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Theo em, khẳng định sau là đúng hay sai ? Hãy giải thích.

Xem chi tiết
Bài tập 12 trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 12 trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho a < b. Hãy so sánh:

Xem chi tiết
Bài tập 13 trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 13 trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho a > b. Hãy so sánh:

Xem chi tiết
Bài tập 14 trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 14 trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho 6x > 7x. Hỏi x là số dương hay âm ?

Xem chi tiết
Bài tập 15 trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 15 trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho -3x > -2x. Hỏi x là số dương hay âm ?

Xem chi tiết
Bài tập 16 trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 16 trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho -2x > 4x. Hỏi x là số dương hay âm ?

Xem chi tiết
Bài tập 17 trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 17 trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho x < y. Chứng tỏ:

Xem chi tiết