Lý thuyết Tính chất hóa học của muối


I.Tính chất hóa học của muối

I. Tính chất hóa học của muối

1. Tác dụng với kim loại → muối mới + kim loại mới

- Điều kiện: Kim loại mạnh hơn đẩy kim loại yếu hơn ra khỏi muối

Thí dụ:

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓

           Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag↓

2. Tác dụng với axit → muối mới + axit mới

- Điều kiện: Axit mới yếu hơn axit phản ứng hoặc muối mới không tan trong axit mới

Thí dụ:

BaCl2 + H2SO4 → 2HCl + BaSO4

           CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + \(CO_2\)↑ + H2O

3. Tác dụng với dung dịch muối → 2 muối mới 

- Điều kiện: 1 hoặc 2 muối là chất kết tủa

Thí dụ:

AgNO3 + NaCl → NaNO3 + AgCl↓

4. Tác dụng với dung dịch bazơ → muối mới + bazơ mới

- Điều kiện: 1 hoặc 2 chất sản phẩm là chất kết tủa

Thí dụ:

Na2CO3 + Ba(OH)2 → 2NaOH + BaCO3

5. Phản ứng phân hủy muối

- Nhiều muối bị phân hủy ở nhiệt độ cao như: KClO3, KMnO4, CaCO3,…

Thí dụ: 

2KClO3 \(\overset{t^{0}}{\rightarrow}\) 2KCl + 3O2

            \(CaCO_3\) \(\overset{t^{0}}{\rightarrow}\) CaO + CO2

II. Phản ứng trao đổi trong dung dịch

1. Định nghĩa: Phản ứng trao đổi là phản ứng hóa học, trong đó hai hợp chất tham gia phản ứng trao đổi với nhau những thành phần cấu tạo của chúng để tạo ra những hợp chất mới.

2. Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi

Phản ứng trao đổi trong dung dịch của các chất chỉ xảy ra nếu sản phẩm tạo thành có chất không tan hoặc chất khí.

Thí dụ:

CuSO4 + 2NaOH → Na2SO4 + Cu(OH)2

           K2SO4 + NaOH: Phản ứng không xảy ra.

- Chú thích: phản ứng trung hòa cũng thuộc loại phản ứng trao đổi và luôn xảy ra.

Thí dụ:

H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

Sơ đồ tư duy: Tính chất hóa học của muối

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 142 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.