CHƯƠNG 2: KIM LOẠI

Bình chọn:
4.8 trên 62 phiếu
Phương pháp giải một số dạng bài tập về sắt và hợp chất của sắt có đáp án và lời giải chi tiết

Phương pháp giải một số dạng bài tập về sắt và hợp chất của sắt có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

Phương pháp giải một số dạng bài tập về nhôm và hợp chất của nhôm

Phương pháp giải một số dạng bài tập về nhôm và hợp chất của nhôm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

Phương pháp giải một số dạng bài tập về tính chất hóa học cơ bản của kim loại

Phương pháp giải một số dạng bài tập về tính chất hóa học cơ bản của kim loại đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu.

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 1 – Chương 2 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 1 – Chương 2 – Hóa học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Chương 2 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Chương 2 – Hóa học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 2 – Chương 2 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 2 – Chương 2 – Hóa học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Chương 2 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Chương 2 – Hóa học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 3 – Chương 2 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 3 – Chương 2 – Hóa học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Chương 2 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Chương 2 – Hóa học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 4 – Chương 2 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 4 – Chương 2 – Hóa học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Chương 2 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Chương 2 – Hóa học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Chương 2 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Chương 2 – Hóa học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 6 – Chương 2 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 6 – Chương 2 – Hóa học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 7 – Chương 2 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 7 – Chương 2 – Hóa học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 8 – Chương 2 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 8 – Chương 2 – Hóa học 9

Xem lời giải

Lý thuyết tính chất vật lí của kim loại

1. TÍNH DẺO

Xem chi tiết

Lý thuyết sự ăn mòn kim loại và sự bảo vệ kim loại

I. SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI LÀ GÌ?

Xem chi tiết

Lý thuyết về sắt

I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

Xem chi tiết

Lý thuyết hợp kim sắt: Gang, thép

I. HỢP KIM CỦA SẮT

Xem chi tiết

Lý thuyết về nhôm

I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất