CHƯƠNG 4: HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU

Bình chọn:
4.8 trên 82 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 1 – Chương 4 – Hóa học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 1 – Chương 4 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 1 – Chương 4 – Hóa học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Chương 4 – Hóa học 9 Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Chương 4 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Chương 4 – Hóa học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 2 – Chương 4 – Hóa học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 2 – Chương 4 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 2 – Chương 4 – Hóa học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Chương 4 – Hóa học 9 Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Chương 4 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Chương 4 – Hóa học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 3 – Chương 4 – Hóa học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 3 – Chương 4 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 3 – Chương 4 – Hóa học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Chương 4 – Hóa học 9 Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Chương 4 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Chương 4 – Hóa học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 4 – Chương 4 – Hóa học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 4 – Chương 4 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 4 – Chương 4 – Hóa học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Chương 4 – Hóa học 9 Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Chương 4 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Chương 4 – Hóa học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Chương 4 – Hóa học 9 Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Chương 4 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Chương 4 – Hóa học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 6 – Chương 4 – Hóa học 9 Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 6 – Chương 4 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 6 – Chương 4 – Hóa học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 7 – Chương 4 – Hóa học 9 Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 7 – Chương 4 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 7 – Chương 4 – Hóa học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 8 – Chương 4 – Hóa học 9 Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 8 – Chương 4 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 8 – Chương 4 – Hóa học 9

Xem chi tiết
Lý thuyết nhiên liệu Lý thuyết nhiên liệu

1. Nhiên liệu là những chất cháy được, khi cháy tỏa nhiệt và phát sáng.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 108 sgk hoá học 9 Bài 1 trang 108 sgk hoá học 9

Giải bài 1 trang 108 SGK Hoá học 9. Dựa vào dữ kiện nào trong số các dữ kiện sau đây để có thể nói một chất là vô cơ hay hữu cơ ?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 108 sgk hoá học 9 Bài 2 trang 108 sgk hoá học 9

Giải bài 2 trang 108 SGK Hoá học 9. Chọn câu đúng trong các câu sau :a) Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các hợp chất có trong tự nhiên.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 108 sgk hoá học 9 Bài 3 trang 108 sgk hoá học 9

Giải bài 3 trang 108 SGK Hoá học 9. Hãy so sánh phần trăm khối lượng của cacbon trong các chất sau : CH4, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 108 sgk hoá học 9 Bài 4 trang 108 sgk hoá học 9

Giải bài 4 trang 108 SGK Hoá học 9. Axit axetic có công thức C2H402. Hãy tính thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong axit axetic.

Xem chi tiết
Bài 5 trang 108 sgk hoá học 9 Bài 5 trang 108 sgk hoá học 9

Giải bài 5 trang 108 SGK Hoá học 9. Hãy sắp xếp các chất

Xem chi tiết
Bài 1 trang 112 sgk hoá học 9 Bài 1 trang 112 sgk hoá học 9

Giải bài 1 trang 112 SGK Hoá học 9. Hãy chỉ ra những chỗ sai trong các công thức sau và viết lại cho đúng :

Xem chi tiết
Bài 2 trang 112 sgk hoá học 9 Bài 2 trang 112 sgk hoá học 9

Giải bài 2 trang 112 SGK Hoá học 9. Hãy viết công thức cấu tạo của các chất có công thức phân tử sau :

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài