CHƯƠNG 3: SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Bình chọn:
4.9 trên 68 phiếu
Một số bài tập điển hình về silic – silic oxit - muối silicat có đáp án và lời giải chi tiết Một số bài tập điển hình về silic – silic oxit - muối silicat có đáp án và lời giải chi tiết

Một số bài tập điển hình về silic – silic oxit - muối silicat có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Chương 3 – Hóa học 9 Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Chương 3 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Chương 3 – Hóa học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Chương 3 – Hóa học 9 Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Chương 3 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Chương 3 – Hóa học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Chương 3 – Hóa học 9 Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Chương 3 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Chương 3 – Hóa học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Chương 3 – Hóa học 9 Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Chương 3 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Chương 3 – Hóa học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Chương 3 – Hóa học 9 Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Chương 3 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Chương 3 – Hóa học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 6 – Chương 3 – Hóa học 9 Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 6 – Chương 3 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 6 – Chương 3 – Hóa học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 7 – Chương 3 – Hóa học 9 Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 7 – Chương 3 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 7 – Chương 3 – Hóa học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 8 – Chương 3 – Hóa học 9 Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 8 – Chương 3 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 8 – Chương 3 – Hóa học 9

Xem chi tiết
Bài 1 trang 76 sgk hoá học 9 Bài 1 trang 76 sgk hoá học 9

Giải bài 1 trang 76 SGK Hoá học 9. Hãy chọn câu đúng :A. Phi kim dẫn điện tốt.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 76 sgk hoá học 9 Bài 2 trang 76 sgk hoá học 9

Giải bài 2 trang 76 SGK Hoá học 9. Viết các phương trình hoá học của S, C, Cu, Zn

Xem chi tiết
Bài 3 trang 76 sgk hoá học 9 Bài 3 trang 76 sgk hoá học 9

Giải bài 3 trang 76 SGK Hoá học 9. Viết các phương trình hoá học và ghi đầy đủ điều kiện khi cho hiđro phản ứng với:

Xem chi tiết
Bài 4 trang 76 sgk hoá học 9 Bài 4 trang 76 sgk hoá học 9

Giải bài 4 trang 76 SGK Hoá học 9. Viết các phương trình hoá học giữa các cặp chất sau đây (ghi rõ điều kiện, nếu có):

Xem chi tiết
Bài 5 trang 76 sgk hoá học 9 Bài 5 trang 76 sgk hoá học 9

Giải bài 5 trang 76 SGK Hoá học 9. Cho sơ đồ biểu diễn chuyển đổi sau :

Xem chi tiết
Bài 6 trang 76 sgk hoá học 9 Bài 6 trang 76 sgk hoá học 9

Giải bài 6 trang 76 SGK Hoá học 9. Nung hỗn hợp gồm 5,6 gam sắt và 1,6 gam lưu huỳnh trong môi trường không có không khí

Xem chi tiết
Bài 1 trang 81 sgk hoá học 9 Bài 1 trang 81 sgk hoá học 9

Giải bài 1 trang 81 SGK Hoá học 9. Khi dẫn khí clo vào nước xảy ra hiện tượng vật lí hay hiện tượng hoá học ? Hãy giải thích.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 81 sgk hoá học 9 Bài 2 trang 81 sgk hoá học 9

Giải bài 2 trang 81 SGK Hoá học 9. Nêu tính chất hóa học của clo. Viết các phương trình hóa học minh họa.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 81 sgk hoá học 9 Bài 3 trang 81 sgk hoá học 9

Giải bài 3 trang 81 SGK Hoá học 9. Nêu tính chất hoá học của clo. Viết các phương trình hoá học minh hoạ.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 81 sgk hoá học 9 Bài 4 trang 81 sgk hoá học 9

Giải bài 4 trang 81 SGK Hoá học 9. Sau khi làm thí nghiệm, khí clo dư được loại bỏ bằng cách sục khí clo vào:

Xem chi tiết
Bài 5 trang 81 sgk hoá học 9 Bài 5 trang 81 sgk hoá học 9

Giải bài 5 trang 81 SGK Hoá học 9. Dẫn khí clo vào dung dịch KOH, tạo thành dung dịch hai muối.

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất


Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài