CHƯƠNG 3: SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Bình chọn:
4.9 trên 68 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Chương 3 – Hóa học 9 Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Chương 3 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Chương 3 – Hóa học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Chương 3 – Hóa học 9 Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Chương 3 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Chương 3 – Hóa học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Chương 3 – Hóa học 9 Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Chương 3 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Chương 3 – Hóa học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Chương 3 – Hóa học 9 Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Chương 3 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Chương 3 – Hóa học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Chương 3 – Hóa học 9 Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Chương 3 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Chương 3 – Hóa học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 6 – Chương 3 – Hóa học 9 Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 6 – Chương 3 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 6 – Chương 3 – Hóa học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 7 – Chương 3 – Hóa học 9 Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 7 – Chương 3 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 7 – Chương 3 – Hóa học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 8 – Chương 3 – Hóa học 9 Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 8 – Chương 3 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 8 – Chương 3 – Hóa học 9

Xem chi tiết
Bài 1 trang 76 sgk hoá học 9 Bài 1 trang 76 sgk hoá học 9

Giải bài 1 trang 76 SGK Hoá học 9. Hãy chọn câu đúng :A. Phi kim dẫn điện tốt.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 76 sgk hoá học 9 Bài 2 trang 76 sgk hoá học 9

Giải bài 2 trang 76 SGK Hoá học 9. Viết các phương trình hoá học của S, C, Cu, Zn

Xem chi tiết
Bài 3 trang 76 sgk hoá học 9 Bài 3 trang 76 sgk hoá học 9

Giải bài 3 trang 76 SGK Hoá học 9. Viết các phương trình hoá học và ghi đầy đủ điều kiện khi cho hiđro phản ứng với:

Xem chi tiết
Bài 4 trang 76 sgk hoá học 9 Bài 4 trang 76 sgk hoá học 9

Giải bài 4 trang 76 SGK Hoá học 9. Viết các phương trình hoá học giữa các cặp chất sau đây (ghi rõ điều kiện, nếu có):

Xem chi tiết
Bài 5 trang 76 sgk hoá học 9 Bài 5 trang 76 sgk hoá học 9

Giải bài 5 trang 76 SGK Hoá học 9. Cho sơ đồ biểu diễn chuyển đổi sau :

Xem chi tiết
Bài 6 trang 76 sgk hoá học 9 Bài 6 trang 76 sgk hoá học 9

Giải bài 6 trang 76 SGK Hoá học 9. Nung hỗn hợp gồm 5,6 gam sắt và 1,6 gam lưu huỳnh trong môi trường không có không khí

Xem chi tiết
Bài 1 trang 81 sgk hoá học 9 Bài 1 trang 81 sgk hoá học 9

Giải bài 1 trang 81 SGK Hoá học 9. Khi dẫn khí clo vào nước xảy ra hiện tượng vật lí hay hiện tượng hoá học ? Hãy giải thích.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 81 sgk hoá học 9 Bài 2 trang 81 sgk hoá học 9

Giải bài 2 trang 81 SGK Hoá học 9. Nêu tính chất hóa học của clo. Viết các phương trình hóa học minh họa.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 81 sgk hoá học 9 Bài 3 trang 81 sgk hoá học 9

Giải bài 3 trang 81 SGK Hoá học 9. Nêu tính chất hoá học của clo. Viết các phương trình hoá học minh hoạ.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 81 sgk hoá học 9 Bài 4 trang 81 sgk hoá học 9

Giải bài 4 trang 81 SGK Hoá học 9. Sau khi làm thí nghiệm, khí clo dư được loại bỏ bằng cách sục khí clo vào:

Xem chi tiết
Bài 5 trang 81 sgk hoá học 9 Bài 5 trang 81 sgk hoá học 9

Giải bài 5 trang 81 SGK Hoá học 9. Dẫn khí clo vào dung dịch KOH, tạo thành dung dịch hai muối.

Xem chi tiết
Bài 6 trang 81 sgk hoá học 9 Bài 6 trang 81 sgk hoá học 9

Giải bài 6 trang 81 SGK Hoá học 9. Có 3 khí được đựng riêng biệt từng 3 lọ là : clo, hiđro clorua, oxi. Hãy nêu phương pháp hoá học để nhận biết từng khí đựng trong mỗi lọ.

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài