CHƯƠNG 3: SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Bình chọn:
4.9 trên 69 phiếu
Một số bài tập điển hình về silic – silic oxit - muối silicat có đáp án và lời giải chi tiết

Một số bài tập điển hình về silic – silic oxit - muối silicat có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

Phương pháp giải một số dạng bài tập về axit hidro cabonic và muối cacbonat có đáp án và lời giải chi tiết

Phương pháp giải một số dạng bài tập về axit hidro cabonic và muối cacbonat có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

Phương pháp giải một số dạng bài tập về các oxit của cacbon có đáp án và lời giải chi tiết

Phương pháp giải một số dạng bài tập về các oxit của cacbon có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

Một số bài tập điển hình về cacbon có đáp án và lời giải chi tiết

Một số bài tập điển hình về cacbon có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

Một số bài tập điển hình về clo có đáp án và lời giải chi tiết

Một số bài tập điển hình về clo có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Chương 3 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Chương 3 – Hóa học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Chương 3 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Chương 3 – Hóa học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Chương 3 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Chương 3 – Hóa học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Chương 3 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Chương 3 – Hóa học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Chương 3 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Chương 3 – Hóa học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 6 – Chương 3 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 6 – Chương 3 – Hóa học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 7 – Chương 3 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 7 – Chương 3 – Hóa học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 8 – Chương 3 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 8 – Chương 3 – Hóa học 9

Xem lời giải

Lý thuyết về silic và công nghiệp silicat

I. SILIC (Si)

Xem chi tiết

Lý thuyết axit cacbonic và muối cacbonat

I. AXIT CACBONIC

Xem chi tiết

Lý thuyết các oxit của cacbon

I. CACBON OXIT CO

Xem chi tiết

Lý thuyết Cacbon

III. TÍNH CHẤT CỦA CACBON

Xem chi tiết

Lý thuyết về tính chất phi kim

I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

Xem chi tiết

Lý thuyết sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

I. NGUYÊN TẮC SẮP XẾP CÁC NGUYÊN TỐ TRONG BẢNG TUẦN HOÀN

Xem chi tiết

Lý thuyết Clo

TÍNH CHẤT VẬT Lí

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất