CHƯƠNG 3: SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Bình chọn:
4.9 trên 69 phiếu
Bài 4 trang 84 sgk hoá học 9

Tại sao sử dụng than để đun nấu, nung gạch ngói, nung vôi lại gây ô nhiễm môi trường. Hãy nêu biện pháp chống ô nhiễm môi trường và giải thích.

Xem lời giải

Bài 5 trang 84 sgk hoá học 9

Giải bài 5 trang 84 SGK Hoá học 9. Trong công nghiệp, người ta sử dụng cacbon để làm nhiên liệu. Tính nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy 5 kg than chứa 90% cacbon, biết 1 mol cacbon cháy toả ra 394 kJ.

Xem lời giải

Bài 1 trang 87 sgk hoá học 9

Giải bài 1 trang 87 SGK Hoá học 9. Hãy viết phương trình hoá học của CO với:

Xem lời giải

Bài 2 trang 87 sgk hoá học 9

Giải bài 2 trang 87 SGK Hoá học 9. Hãy viết phương trình hoá học

Xem lời giải

Bài 3 trang 87 sgk hoá học 9

Giải bài 3 trang 87 SGK Hoá học 9. Có hỗn hợp hai khí

Xem lời giải

Bài 4 trang 87 sgk hoá học 9

Trên bề mặt các hố nước tôi vôi lâu ngày thường có lớp màng chất rắn. Hãy giải thích hiện tượng này và viết phương trình hoá học.

Xem lời giải

Bài 5 trang 87 sgk hoá học 9

Giải bài 5 trang 87 SGK Hoá học 9. Hãy xác định thành phần % về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp

Xem lời giải

Bài 1 trang 91 sgk hoá học 9

Giải bài 1 trang 91 SGK Hoá học 9. Hãy lấy thí dụ chứng tỏ rằng

Xem lời giải

Bài 2 trang 91 sgk hoá học 9

Giải bài 2 trang 91 SGK Hoá học 9. Dựa vào tính chất hoá học của muối cacbonat,

Xem lời giải

Bài 3 trang 91 sgk hoá học 9

Giải bài 3 trang 91 SGK Hoá học 9. Viết các phương trình hoá học biểu diễn chuyển đổi hoá học sau:

Xem lời giải

Bài 4 trang 91 sgk hoá học 9

Giải bài 4 trang 91 SGK Hoá học 9. Hãy cho biết trong các cặp chất sau đây, cặp nào có thể tác dụng với nhau.

Xem lời giải

Bài 5 trang 91 sgk hoá học 9

Giải bài 5 trang 91 SGK Hoá học 9. Hãy tính thể tích khí

Xem lời giải

Bài 1 trang 95 sgk hoá học 9

Giải bài 1 trang 95 SGK Hoá học 9. Hãy nêu một số đặc điểm của nguyên tố silic về trạng thái thiên nhiên, tính chất và ứng dụng.

Xem lời giải

Bài 2 trang 95 sgk hoá học 9

Giải bài 2 trang 95 SGK Hoá học 9. Hãy mô tả sơ lược các công đoạn chính để sản xuất đồ gốm.

Xem lời giải

Bài 3 trang 95 sgk hoá học 9

Giải bài 3 trang 95 SGK Hoá học 9. Thành phần chính của xi măng là gì ? Cho biết nguyên liệu chính và mô tả sơ lược các công đoạn sản xuất xi măng.

Xem lời giải

bài 4 trang 95 sgk hoá học 9

Giải bài 4 trang 95 SGK Hoá học 9. Sản xuất thuỷ tinh như thế nào ? Viết các phương trình hoá học của phản ứng xảy ra trong quá trình nấu thuỷ tinh.

Xem lời giải

Bài 1 trang 101 sgk hoá học 9

Giải bài 1 trang 101 SGK Hoá học 9. Dựa vào bảng tuần hoàn, hãy cho biết cấu tạo nguyên tử, tính chất kim loại, phi kim của các nguyên tố có số hiệu nguyên tử 7, 12, 16.

Xem lời giải

Bài 2 trang 101 sgk hoá học 9

Giải bài 2 trang 101 SGK Hoá học 9. Biết X có cấu tạo nguyên tử như sau : điện tích hạt nhân là 11+, 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có 1 electron.

Xem lời giải

Bài 3 trang 101 sgk hoá học 9

Giải bài 3 trang 101 SGK Hoá học 9. Các nguyên tố trong nhóm I đều là những kim loại mạnh tương tự natri

Xem lời giải

Bài 4 trang 101 sgk hoá học 9

Giải bài 4 trang 101 SGK Hoá học 9. Các nguyên tố nhóm VII đều là những phi kim mạnh tương tự clo (trừ At)

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất