Bài 45. Axit axetic

Bình chọn:
4.4 trên 174 phiếu
Bài 1 trang 143 sgk hóa học 9

Giải bài 1 trang 143 SGK Hóa học 9. Hãy điền những từ thích hợp vào chỗ trống. a) Axit axetic là chất...không màu ...,vị..., tan...trong nước

Xem lời giải

Bài 2 trang 143 sgk hóa học 9

Giải bài 2 trang 143 SGK Hóa học 9. Trong các chất sau đây chất nào tác dụng với Na, NaOH, Mg, CaO? Viết phương trình hóa học

Xem lời giải

Bài 3 trang 143 sgk hóa học 9

Giải bài 3 trang 143 SGK Hóa học 9. Axit axetic có tính axit vì trong phân tử a) có hai nguyên tử b) có nhóm-OH

Xem lời giải

Bài 4 trang 143 sgk hóa học 9

Giải bài 4 trang 143 SGK Hóa học 9. Trong các chất sau đây , chất nào có tính axit? Giải thích.

Xem lời giải

Bài 5 - Trang 143 - SGK Hóa học 9

Giải bài 5 trang 143 SGK Hóa học 9. Axit axetic có thể tác dụng được với những chất nào trong các chất sau đây...

Xem lời giải

Bài 6 - Trang 143 - SGK Hóa học 9

Giải bài 6 trang 143 SGK Hóa học 9. Hãy viết phương trình hóa học điều chế axit axetic từ :

Xem lời giải

Bài 7 - Trang 143 - SGK Hóa học 9

Giải bài 7 trang 143 SGK Hóa học 9. Cho 60 gam CH3COOH tác dụng với 100 gam...

Xem lời giải

Bài 8 - Trang 143 - SGK Hóa học 9

Giải bài 8 trang 143 SGK Hóa học 9. Cho dung dich axit axetic nồng độ a% tác dụng vừa đủ...

Xem lời giảiHỏi bài